Νομισματική αξία: Denomination E (quarter)
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 58
Χρονολόγηση
282 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination D (half), Denomination E (quarter)
Νομισματοκοπείο
Σάρδεις
Εμπροσθότυπος
Winged head of Medusa right
Οπισθότυπος
BA ΣΕ: Bull butting right
Χρονολόγηση
260 BCE - 188 BCE
Νομισματική αξία
Denomination D (half), Denomination E (quarter)
Νομισματοκοπείο
Αϊδίνιο
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Zeus right
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚEΩN: Bull standing left
Χρονολόγηση
300 BCE - 298 BCE
Νομισματική αξία
Denomination E (quarter)
Νομισματοκοπείο
Σελεύκεια η Πιερία
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Zeus right
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕ: Anchor, flukes upward, on horizontal thunderbolt

object: 1
Χρονολόγηση
270 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Denomination E (quarter)
Νομισματοκοπείο
Σάρδεις
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right, hair loose at back
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Arrowhead

objects: 2
Χρονολόγηση
280 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Denomination E (quarter)
Νομισματοκοπείο
Ταρσός
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Οπισθότυπος
BA AN: Laureate pileus
Χρονολόγηση
278 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Denomination E (quarter)
Νομισματοκοπείο
Ταρσός
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Οπισθότυπος
BA AN: Laureate pileus
Χρονολόγηση
278 BCE - 268 BCE
Νομισματική αξία
Denomination E (quarter)
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right
Οπισθότυπος
BA AN: Bow
Χρονολόγηση
268 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Denomination E (quarter)
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right
Οπισθότυπος
B A: Arrowhead

objects: 3
Χρονολόγηση
280 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Denomination E (quarter)
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Antiochus I right
Οπισθότυπος
BAΣΙ ANTI: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow
Χρονολόγηση
268 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Denomination E (quarter)
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 23
Εμπροσθότυπος
Anchor on round shield
Οπισθότυπος
BA AN: Arrowhead

object: 1
Χρονολόγηση
281 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Denomination E (quarter)
Νομισματοκοπείο
Σούσα
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Antiochus I right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Artemis seated left on rocks, holding arrow

objects: 14
Χρονολόγηση
278 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Denomination E (quarter)
Νομισματοκοπείο
Εκβάτανα
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right, with long hair
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Cithara

objects: 2
Χρονολόγηση
278 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Denomination E (quarter)
Νομισματοκοπείο
Εκβάτανα
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Antiochus I right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Tripod, raven standing right in front
Χρονολόγηση
281 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Denomination E (quarter)
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Horned helmet facing
Οπισθότυπος
BAΣΙ ANTI: Tripod
Χρονολόγηση
261 BCE - 246 BCE
Νομισματική αξία
Denomination D (half), Denomination E (quarter)
Νομισματοκοπείο
Σάρδεις
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo three quarters left, long hair falling on neck
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Tripod

object: 1
Χρονολόγηση
261 BCE - 246 BCE
Νομισματική αξία
Denomination E (quarter)
Νομισματοκοπείο
Σάρδεις
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right, with wavy locks or loose spiral curls
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Cithara
Χρονολόγηση
261 BCE - 246 BCE
Νομισματική αξία
Denomination E (quarter)
Νομισματοκοπείο
Σάρδεις
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo three quarters right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Tripod
Χρονολόγηση
261 BCE - 246 BCE
Νομισματική αξία
Denomination E (quarter)
Νομισματοκοπείο
Σάρδεις
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right, with wavy locks or loose spiral curls
Οπισθότυπος
BAΣΙ ANTI: Anchor, flukes upward
Χρονολόγηση
261 BCE - 246 BCE
Νομισματική αξία
Denomination E (quarter)
Νομισματοκοπείο
Σάρδεις
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right, one long lock falling forward
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow
Χρονολόγηση
261 BCE - 246 BCE
Νομισματική αξία
Denomination E (quarter)
Νομισματοκοπείο
Αϊδίνιο
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Tripod
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 58

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος