Νομισματική αξία: Denomination B (double)
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 326

objects: 41
Χρονολόγηση
300 BCE - 286 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right, with wavy locks
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Athena Promachos standing right, brandishing spear and shield

objects: 18
Χρονολόγηση
300 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right, with wavy locks
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Athena Promachos advancing right, brandishing spear and shield

objects: 46
Χρονολόγηση
300 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Winged head of Medusa right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Bull butting right

objects: 4
Χρονολόγηση
300 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Winged head of Medusa right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Bull butting right

objects: 2
Χρονολόγηση
286 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Male figure seated left on rock, holding ancus
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Horned elephant head right

objects: 5
Χρονολόγηση
300 BCE - 298 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Σελεύκεια η Πιερία
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Zeus right
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ

objects: 9
Χρονολόγηση
300 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Απάμεια
Εμπροσθότυπος
Elephant standing right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Horse head left

object: 1
Χρονολόγηση
305 BCE - 290 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 8
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right, with long hair
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Horned horse head right

objects: 6
Χρονολόγηση
300 BCE - 295 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Seleucia on the Tigris I
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right, in crested Attic helmet
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Bull butting right

objects: 16
Χρονολόγηση
296 BCE - 295 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Seleucia on the Tigris I
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right, in crested Attic helmet
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Elephant standing right

objects: 5
Χρονολόγηση
286 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Seleucia on the Tigris II
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right, with wavy locks
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Bull butting right

objects: 9
Χρονολόγηση
286 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Seleucia on the Tigris II
Εμπροσθότυπος
Winged head of Medusa right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Bull butting right

objects: 3
Χρονολόγηση
288 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Σούσα
Εμπροσθότυπος
Winged head of Medusa right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Bull butting right

objects: 4
Χρονολόγηση
300 BCE - 298 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double), Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Σούσα
Εμπροσθότυπος
Head of Alexander right in elephant headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Nike standing left holding wreath in outstretched right hand, and mast (stylis) in her left hand
Χρονολόγηση
294 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Unidentified male head right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Bull standing right

object: 1
Χρονολόγηση
290 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 19
Εμπροσθότυπος
Bearded head of Heracles right in lion skin headdress
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Horned and belled elephant walking right

object: 1
Χρονολόγηση
290 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 19
Εμπροσθότυπος
Bearded head of Heracles right in lion skin headdress
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Horned and belled elephant walking right
Χρονολόγηση
290 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 19
Εμπροσθότυπος
Bearded head of Heracles right in lion skin headdress
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Horned and belled elephant walking right
Χρονολόγηση
290 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 19
Εμπροσθότυπος
Horned horse head right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Anchor, flukes upward

objects: 8
Χρονολόγηση
290 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 19
Εμπροσθότυπος
Diademed head of ruler right, wearing taenia (no diadem ends)
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Head of Dioscurus right, wearing pileus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 326

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος