Божество: Дионис
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 40 резултата

objects: 19
Дата
301 BCE - 295 BCE
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
Суза
Аверс
Head of hero right (assimilating Seleucus, Alexander, and Dionysus), wearing helmet covered with panther skin and adorned with bull's ear and horns
Реверс
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Nike standing right, crowning trophy

object: 1
Дата
301 BCE - 295 BCE
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
Суза
Аверс
Head of hero right (assimilating Seleucus, Alexander, and Dionysus), wearing helmet covered with panther skin and adorned with bull's ear and horns
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Nike standing right, crowning trophy

objects: 6
Дата
301 BCE - 295 BCE
Номинал
драхма
Монетарница
Суза
Аверс
Head of hero right (assimilating Seleucus, Alexander, and Dionysus), wearing helmet covered with panther skin and adorned with bull's ear and horns
Реверс
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Nike standing right, crowning trophy

objects: 2
Дата
301 BCE - 295 BCE
Номинал
Hemidrachm
Монетарница
Суза
Аверс
Head of hero right (assimilating Seleucus, Alexander, and Dionysus), wearing helmet covered with panther skin and adorned with bull's ear and horns
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Nike standing right, crowning trophy
Дата
301 BCE - 295 BCE
Номинал
Обол
Монетарница
Суза
Аверс
Head of hero right (assimilating Seleucus, Alexander, and Dionysus), wearing helmet covered with panther skin and adorned with bull's ear and horns
Реверс
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Nike standing right, crowning trophy

object: 1
Дата
301 BCE - 295 BCE
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
Фарс (остан)
Аверс
Head of hero right (assimilating Seleucus, Alexander, and Dionysus), wearing helmet covered with panther skin and adorned with bull's ear and horns
Реверс
ΣΑΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Nike standing right, crowning trophy
Дата
301 BCE - 295 BCE
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
несигурна стойност
Аверс
Head of hero right (assimilating Seleucus, Alexander, and Dionysus), wearing helmet covered with panther skin and adorned with bull's ear and horns
Реверс
BACΙΛΕΩC…: Nike standing right, crowning trophy
Дата
301 BCE - 295 BCE
Номинал
драхма
Монетарница
несигурна стойност
Аверс
Head of hero right (assimilating Seleucus, Alexander, and Dionysus), wearing helmet covered with panther skin and adorned with bull's ear and horns
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Nike standing right, crowning trophy
Дата
296 BCE - 281 BCE
Номинал
драхма
Монетарница
несигурна стойност
Аверс
Head of hero right (assimilating Seleucus, Alexander, and Dionysus), wearing helmet covered with panther skin and adorned with bull's ear and horns
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Nike standing right, crowning trophy
Дата
301 BCE - 295 BCE
Номинал
драхма
Монетарница
несигурна стойност
Аверс
Head of hero right (assimilating Seleucus, Alexander, and Dionysus), wearing helmet covered with panther skin and adorned with bull's ear and horns
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ…: Nike standing right, crowning trophy

objects: 7
Дата
294 BCE - 281 BCE
Номинал
драхма
Монетарница
несигурна стойност
Аверс
Head of hero right (assimilating Seleucus, Alexander, and Dionysus), wearing helmet covered with panther skin and adorned with bull's ear and horns
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Nike standing right, crowning trophy

objects: 3
Дата
294 BCE - 281 BCE
Номинал
Hemidrachm
Монетарница
несигурна стойност
Аверс
Head of hero right (assimilating Seleucus, Alexander, and Dionysus), wearing helmet covered with panther skin and adorned with bull's ear and horns
Реверс
BACΙΛΕΩC ANTIOXOY: Nike standing right, crowning trophy

objects: 9
Дата
294 BCE - 281 BCE
Номинал
драхма
Монетарница
несигурна стойност
Аверс
Head of hero right (assimilating Seleucus, Alexander, and Dionysus), wearing helmet covered with panther skin and adorned with bull's ear and horns
Реверс
ANTIOXOY BACΙΛΕΩC: Nike standing right, crowning trophy

object: 1
Дата
285 BCE - 281 BCE
Номинал
Denomination B (double)
Монетарница
Ai Khanoum, Bactra
Аверс
Head of Dionysus right, crowned with ivy
Реверс
BAΣΙΛΕΩN ANTIOXOY ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Anchor, flukes upward
Дата
281 BCE - 261 BCE
Номинал
Denomination D (half)
Монетарница
Суза
Аверс
Head of hero right (assimilating Seleucus, Alexander, and Dionysus), wearing helmet covered with panther skin and adorned with bull's ear and horns
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Radiate head of Helios turned slightly to right

objects: 37
Дата
187 BCE - 175 BCE
Номинал
Denomination B (double)
Монетарница
Антиохия
Аверс
Draped bust of Dionysus right, wreathed with ivy, thyrsus over shoulder
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ
Дата
187 BCE - 175 BCE
Номинал
Denomination B (double)
Монетарница
несигурна стойност
Аверс
Draped bust of Dionysus right, wreathed with ivy, thyrsus over shoulder
Реверс
BAZIΛEZ Z..KOY

objects: 4
Дата
187 BCE - 175 BCE
Номинал
Denomination AA (octuple)
Монетарница
Екбатана
Аверс
Draped bust of Dionysus right, wreathed with ivy
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Elephant standing left

objects: 2
Дата
187 BCE - 175 BCE
Номинал
Denomination A (quadruple)
Монетарница
Екбатана
Аверс
Draped bust of Dionysus right, wreathed with ivy
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Elephant standing left

objects: 2
Дата
187 BCE - 175 BCE
Номинал
Denomination B (double)
Монетарница
Екбатана
Аверс
Draped bust of Dionysus right, wreathed with ivy
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Elephant standing left
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 40 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране