Valör: Hemiobol
Visa poster 1 till 4 från 4 resultater
Datum
300 BCE - 281 BCE
Valör
Hemiobol
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
Macedonian shield
Frånsida
BA ΣΕ: Elephant head right

objects: 4
Datum
295 BCE - 280 BCE
Valör
Hemiobol
Myntverk
Ekbatana
Åtsida
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Frånsida
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Quiver and club
Datum
311 BCE - 295 BCE
Valör
Hemiobol
Myntverk
Ekbatana
Åtsida
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Frånsida
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Datum
199 BCE - 198 BCE
Valör
Hemiobol
Myntverk
Uncertain Mint 60
Åtsida
Gorgoneion
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Elephant standing right
Visa poster 1 till 4 från 4 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod