Gudomlighet: Apollon
Visa poster 1 till 20 från 1002 resultater

objects: 41
Datum
300 BCE - 286 BCE
Valör
Denomination B (double)
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
Laureate head of Apollo right, with wavy locks
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Athena Promachos standing right, brandishing spear and shield

objects: 2
Datum
300 BCE - 286 BCE
Valör
Denomination C (unit)
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
Laureate head of Apollo right, with wavy locks
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Athena Promachos standing right, brandishing spear and shield

objects: 18
Datum
300 BCE - 281 BCE
Valör
Denomination B (double)
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
Laureate head of Apollo right, with wavy locks
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Athena Promachos advancing right, brandishing spear and shield

objects: 6
Datum
300 BCE - 281 BCE
Valör
Denomination C (unit)
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
Laureate head of Apollo right, with wavy locks
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Tripod

objects: 3
Datum
300 BCE - 286 BCE
Valör
Denomination D (half)
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
Laureate head of Apollo right
Frånsida
BA ΣΕ: Tripod
Datum
300 BCE - 281 BCE
Valör
Denomination D (half)
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
Laureate head of Apollo right, with wavy locks
Frånsida
BA ΣΕ: Cithara

object: 1
Datum
305 BCE - 290 BCE
Valör
Denomination B (double)
Myntverk
Uncertain Mint 8
Åtsida
Laureate head of Apollo right, with long hair
Frånsida
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Horned horse head right
Datum
305 BCE - 290 BCE
Valör
Denomination C (unit)
Myntverk
Uncertain Mint 8
Åtsida
Laureate head of Apollo right, with long hair
Frånsida
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Horned horse head right

objects: 2
Datum
296 BCE - 281 BCE
Valör
Denomination C (unit)
Myntverk
Seleucia on the Tigris II
Åtsida
Laureate head of Apollo right, with wavy locks
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Bull butting right

objects: 5
Datum
286 BCE - 281 BCE
Valör
Denomination B (double)
Myntverk
Seleucia on the Tigris II
Åtsida
Laureate head of Apollo right, with wavy locks
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Bull butting right

objects: 2
Datum
286 BCE - 281 BCE
Valör
Denomination C (unit)
Myntverk
Seleucia on the Tigris II
Åtsida
Laureate head of Apollo right, with wavy locks
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Bull butting right

objects: 2
Datum
290 BCE - 281 BCE
Valör
Stater
Myntverk
Uncertain Mint 19
Åtsida
Laureate head of Apollo right, with wavy locks
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Artemis in elephant biga right

object: 1
Datum
268 BCE - 261 BCE
Valör
Tetradrachm
Myntverk
Smyrna
Åtsida
Diademed head of Antiochus I right, elderly portrait
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow

objects: 5
Datum
268 BCE - 261 BCE
Valör
Tetradrachm
Myntverk
Smyrna
Åtsida
Diademed head of Antiochus I right, rejuvenated and idealized
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow

objects: 5
Datum
276 BCE - 270 BCE
Valör
Tetradrachm
Myntverk
Sardes
Åtsida
Diademed, horned head of Seleucus I right
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow

objects: 4
Datum
280 BCE - 261 BCE
Valör
Tetradrachm
Myntverk
Sardes
Åtsida
Diademed head of Antiochus I right
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo wearing sandals, seated left on omphalos, holding two arrows and resting left hand on grounded bow

objects: 6
Datum
280 BCE - 261 BCE
Valör
Tetradrachm
Myntverk
Sardes
Åtsida
Diademed head of Antiochus I right
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow

object: 1
Datum
270 BCE - 261 BCE
Valör
Denomination E (quarter)
Myntverk
Sardes
Åtsida
Laureate head of Apollo right, hair loose at back
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Arrowhead

objects: 2
Datum
280 BCE - 261 BCE
Valör
Tetradrachm
Myntverk
Magnesia ad Maeandrum
Åtsida
Diademed head of Antiochus I right
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo, nude, seated left on omphalos, holding bow

objects: 3
Datum
280 BCE - 261 BCE
Valör
Drachme
Myntverk
Magnesia ad Maeandrum
Åtsida
Diademed head of Antiochus I right
Frånsida
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow
Visa poster 1 till 20 från 1002 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod