Φίλτρα

UnderThrone: SVG File Houghton Monogram 323.3
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1

objects: 2
Χρονολόγηση
294 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 16
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Zeus seated on stool-throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1

Επιλογές δεδομένων

AtomCSVVisualize

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Οπισθότυπος

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος