Φίλτρα

LeftField: SVG File Houghton Monogram 58.2
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1
Χρονολόγηση
301 BCE - 295 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of hero right (assimilating Seleucus, Alexander, and Dionysus), wearing helmet covered with panther skin and adorned with bull's ear and horns
Οπισθότυπος
BACΙΛΕΩC…: Nike standing right, crowning trophy
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1

Επιλογές δεδομένων

AtomCSVVisualize

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Οπισθότυπος

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος