Περιοχή:
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 426

object: 1
Χρονολόγηση
300 B.C. - 281 B.C.
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Nike standing left holding wreath in outstretched right hand, and mast (stylis) in her left hand

objects: 6
Χρονολόγηση
300 B.C. - 281 B.C.
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding Nike on outstretched right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
300 B.C. - 281 B.C.
Νομισματική αξία
Hemiobol
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Macedonian shield
Οπισθότυπος
BA ΣΕ: Elephant head right

objects: 41
Χρονολόγηση
300 B.C. - 286 B.C.
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right, with wavy locks
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Athena Promachos standing right, brandishing spear and shield

objects: 2
Χρονολόγηση
300 B.C. - 286 B.C.
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right, with wavy locks
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Athena Promachos standing right, brandishing spear and shield

objects: 18
Χρονολόγηση
300 B.C. - 281 B.C.
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right, with wavy locks
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Athena Promachos advancing right, brandishing spear and shield

objects: 6
Χρονολόγηση
300 B.C. - 281 B.C.
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right, with wavy locks
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Tripod

objects: 3
Χρονολόγηση
300 B.C. - 286 B.C.
Νομισματική αξία
Denomination D (half)
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right
Οπισθότυπος
BA ΣΕ: Tripod
Χρονολόγηση
300 B.C. - 281 B.C.
Νομισματική αξία
Denomination D (half)
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right, with wavy locks
Οπισθότυπος
BA ΣΕ: Cithara

objects: 46
Χρονολόγηση
300 B.C. - 281 B.C.
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Winged head of Medusa right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Bull butting right

objects: 11
Χρονολόγηση
286 B.C. - 281 B.C.
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Winged head of Medusa right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Bull butting right

objects: 4
Χρονολόγηση
300 B.C. - 286 B.C.
Νομισματική αξία
Denomination D (half)
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Winged head of Medusa right
Οπισθότυπος
BA ΣΕ: Bull butting right

objects: 3
Χρονολόγηση
300 B.C. - 281 B.C.
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Winged head of Medusa right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Bull butting right

objects: 2
Χρονολόγηση
286 B.C. - 281 B.C.
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Male figure seated left on rock, holding ancus
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Horned elephant head right

object: 1
Χρονολόγηση
300 B.C. - 281 B.C.
Νομισματική αξία
Denomination D (half)
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Macedonian shield
Οπισθότυπος
BAΣΙ ΣΕΛΕΥ: Anchor, flukes upward

objects: 2
Χρονολόγηση
300 B.C.
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Σελεύκεια η Πιερία
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding Nike on outstretched right hand and sceptre in left

objects: 4
Χρονολόγηση
300 B.C.
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Σελεύκεια η Πιερία
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left

objects: 8
Χρονολόγηση
300 B.C. - 298 B.C.
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Σελεύκεια η Πιερία
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding Nike on outstretched right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
300 B.C. - 298 B.C.
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Σελεύκεια η Πιερία
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding Nike on outstretched right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
300 B.C. - 298 B.C.
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Σελεύκεια η Πιερία
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding Nike on outstretched right hand and sceptre in left
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 426

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος