Περιοχή:
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 24

objects: 4
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
Horned, bridled horse head right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Elephant walking right

object: 1
Χρονολόγηση
281 BCE - 268 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
281 BCE - 268 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left

objects: 17
Χρονολόγηση
281 BCE - 268 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left

objects: 6
Χρονολόγηση
268 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Πέργαμος
Εμπροσθότυπος
Head of Seleucus I right, wearing taenia
Οπισθότυπος
ФIΛΕTAIPOY: Athena enthroned left, resting right hand on grounded shield before her, transverse spear propped against left shoulder, throne back ornamented
Χρονολόγηση
261 BCE - 246 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Λάμψακος
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Antiochus I right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow

objects: 2
Χρονολόγηση
261 BCE - 246 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Λάμψακος
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Antiochus I right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow

objects: 2
Χρονολόγηση
261 BCE - 246 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Λάμψακος
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Antiochus I right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow

objects: 2
Χρονολόγηση
242 BCE - 227 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Πάριον
Εμπροσθότυπος
Diademed head of young king right, probably Antiochus II
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow

objects: 9
Χρονολόγηση
242 BCE - 227 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Πάριον
Εμπροσθότυπος
Diademed head of young king right, probably Antiochus Hierax
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow
Χρονολόγηση
242 BCE - 227 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Πάριον
Εμπροσθότυπος
Diademed head of mature king right, probably Antiochus I
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow
Χρονολόγηση
242 BCE - 227 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Πάριον
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Antiochus I right, rejuvenated and idealized
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow
Χρονολόγηση
242 BCE - 227 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Πάριον
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Antiochus I right, rejuvenated and idealized
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow
Χρονολόγηση
242 BCE - 227 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Πάριον
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
242 BCE - 227 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Λάμψακος
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Nike standing left holding wreath in outstretched right hand, and mast (stylis) in her left hand

objects: 5
Χρονολόγηση
242 BCE - 227 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Λάμψακος
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Antiochus I right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow

objects: 3
Χρονολόγηση
242 BCE - 227 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Λάμψακος
Εμπροσθότυπος
Diademed head of idealized young king right, perhaps representing Antiochus Hierax
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow

objects: 2
Χρονολόγηση
242 BCE - 227 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Λάμψακος
Εμπροσθότυπος
Diademed head of young king right, probably Antiochus Hierax
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow

objects: 6
Χρονολόγηση
242 BCE - 227 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Λάμψακος
Εμπροσθότυπος
Diademed head of young king right, probably Antiochus Hierax
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow

objects: 4
Χρονολόγηση
242 BCE - 227 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Λάμψακος
Εμπροσθότυπος
Diademed head of young king right, probably Antiochus Hierax
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 24

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος