Περιοχή:
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 55
Χρονολόγηση
320 BCE - 315 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 6A
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΦΙΛIΠΠΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
320 BCE - 315 BCE
Νομισματική αξία
Hemidrachm
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 6A
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΦΙΛIΠΠΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left

object: 1
Χρονολόγηση
311 BCE - 305 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 6A
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Nike standing left holding wreath in outstretched right hand, and mast (stylis) in her left hand

objects: 37
Χρονολόγηση
311 BCE - 305 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 6A
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on stool-throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left

objects: 6
Χρονολόγηση
311 BCE - 305 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 6A
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left

objects: 16
Χρονολόγηση
311 BCE - 305 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 6A
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
311 BCE - 305 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 6A
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left

objects: 16
Χρονολόγηση
311 BCE - 305 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 6A
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left

objects: 2
Χρονολόγηση
311 BCE - 305 BCE
Νομισματική αξία
Hemidrachm
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 6A
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟY: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
315 BCE - 311 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Βαβυλώνα
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on stool-throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left

object: 1
Χρονολόγηση
315 BCE - 311 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Βαβυλώνα
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left

objects: 17
Χρονολόγηση
311 BCE - 300 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Babylon I
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Nike standing left holding wreath in outstretched right hand, and mast (stylis) in her left hand

objects: 40
Χρονολόγηση
311 BCE - 300 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Babylon I
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on stool-throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
311 BCE - 300 BCE
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Babylon I
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
311 BCE - 300 BCE
Νομισματική αξία
1/5 stater
Νομισματοκοπείο
Babylon I
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
Club, quiver, and bow

object: 1
Χρονολόγηση
311 BCE - 300 BCE
Νομισματική αξία
Thirtieth Stater
Νομισματοκοπείο
Babylon I
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
Club, quiver, and bow
Χρονολόγηση
300 BCE - 293 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Babylon I
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Nike standing left holding wreath in outstretched right hand, and mast (stylis) in her left hand

objects: 32
Χρονολόγηση
300 BCE - 293 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Babylon I
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
320 BCE - 315 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Βαβυλώνα
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Οπισθότυπος
ΦΙΛIΠΠΟΥ: Nike standing left holding wreath in outstretched right hand, and mast (stylis) in her left hand
Χρονολόγηση
320 BCE - 315 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Βαβυλώνα
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Nike standing left holding wreath in outstretched right hand, and mast (stylis) in her left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 55

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος