Φίλτρα

Νομισματοκοπείο: Uncertain Mint 50
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 3 από συνολικά 3

objects: 5
Χρονολόγηση
226 B.C. - 223 B.C.
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 50
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Seleucus III right, with sideburn
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow

object: 1
Χρονολόγηση
226 B.C. - 223 B.C.
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 50
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Seleucus III right, with sideburn
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow

object: 1
Χρονολόγηση
226 B.C. - 223 B.C.
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 50
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Seleucus III right, with sideburn
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 3 από συνολικά 3

Επιλογές δεδομένων

AtomCSVVisualize

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος