Φίλτρα

Νομισματοκοπείο: First Diodotid Mint
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 8 από συνολικά 8
Χρονολόγηση
255 BCE - 250 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
First Diodotid Mint
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Diodotus I right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Zeus, viewed from behind, advancing left, brandishing thunderbolt, aegis over left arm, eagle at feet
Χρονολόγηση
255 BCE - 250 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
First Diodotid Mint
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Diodotus I right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Zeus, viewed from behind, advancing left, brandishing thunderbolt, aegis over left arm, eagle at feet
Χρονολόγηση
255 BCE - 250 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
First Diodotid Mint
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Diodotus II right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Zeus, viewed from behind, advancing left, brandishing thunderbolt, aegis over left arm, eagle at feet

object: 1
Χρονολόγηση
255 BCE - 250 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
First Diodotid Mint
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Diodotus I right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Zeus, viewed from behind, advancing left, brandishing thunderbolt, aegis over left arm, eagle at feet
Χρονολόγηση
255 BCE - 250 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
First Diodotid Mint
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Diodotus II right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Zeus, viewed from behind, advancing left, brandishing thunderbolt, aegis over left arm, eagle at feet
Χρονολόγηση
255 BCE - 250 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
First Diodotid Mint
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Diodotus I right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Zeus, viewed from behind, advancing left, brandishing thunderbolt, aegis over left arm, eagle at feet
Χρονολόγηση
255 BCE - 250 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
First Diodotid Mint
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Diodotus II right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Zeus, viewed from behind, advancing left, brandishing thunderbolt, aegis over left arm, eagle at feet
Χρονολόγηση
255 BCE - 250 BCE
Νομισματική αξία
Hemidrachm
Νομισματοκοπείο
First Diodotid Mint
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Diodotus II right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Zeus, viewed from behind, advancing left, brandishing thunderbolt, aegis over left arm, eagle at feet
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 8 από συνολικά 8

Επιλογές δεδομένων

AtomCSVVisualize

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος