Νομισματοκοπείο: Bactra
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 70
Χρονολόγηση
285 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Zeus right
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Athena in elephant quadriga right, brandishing spear and shield
Χρονολόγηση
285 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Zeus right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩN ΣΕΛΕΥΚΟΥ ANTIOXOY: Athena in elephant biga right, brandishing spear and shield

objects: 2
Χρονολόγηση
285 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Zeus right
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Athena in elephant biga right, brandishing spear and shield

object: 1
Χρονολόγηση
285 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Hemidrachm
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Zeus right
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Athena in elephant biga right, brandishing spear and shield

object: 1
Χρονολόγηση
285 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Zeus right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ ANTIOXOY: Athena in elephant quadriga right, brandishing spear and shield

objects: 2
Χρονολόγηση
285 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Zeus right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩN ΣΕΛΕΥΚΟΥ KAI ANTIOXOY: Athena in elephant biga right, brandishing spear and shield
Χρονολόγηση
285 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Zeus right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ ANTIOXOY: Athena in elephant biga right, brandishing spear and shield

objects: 2
Χρονολόγηση
285 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Hemidrachm
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Zeus right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ ANTIOXOY: Athena in elephant biga right, brandishing spear and shield
Χρονολόγηση
285 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Οβολός
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Zeus right
Οπισθότυπος
: Athena in elephant biga right, brandishing spear and shield
Χρονολόγηση
285 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Bull butting right
Οπισθότυπος
Anchor, flukes upward
Χρονολόγηση
285 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Bull butting right
Οπισθότυπος
BACΙΛΕΩN CΕΛΕΥΚΟΥ ANTIOXOY: Anchor, flukes upward
Χρονολόγηση
285 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Bull butting right
Οπισθότυπος
BACΙΛΕΩN CΕΛΕΥΚΟΥ ANTIOXOY: Anchor, flukes upward
Χρονολόγηση
285 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination D (half)
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Bull butting right
Οπισθότυπος
BACΙΛΕΩN CΕΛΕΥΚΟΥ ANTIOXOY: Anchor, flukes upward

object: 1
Χρονολόγηση
285 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination D (half)
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Bull standing right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩN ΣΕΛΕΥΚΟΥ ANTIOXOY: Anchor, flukes upward

object: 1
Χρονολόγηση
285 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Head of Dionysus right, crowned with ivy
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩN ANTIOXOY ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Anchor, flukes upward
Χρονολόγηση
285 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Winged head of Medusa right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩN ΣΕΛΕΥΚΟΥ ANTIOXOY: Bull butting right
Χρονολόγηση
281 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Horse forepart galloping right
Χρονολόγηση
281 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Antiochus I right, elderly portrait
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Horned and bridled horse head right, with flamelike forelock

object: 1
Χρονολόγηση
281 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Antiochus I right, rejuvenated and idealized
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Horned and bridled horse head right, with braided, hornlike forelock

objects: 3
Χρονολόγηση
280 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Ai Khanoum, Bactra
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Antiochus I right, elderly portrait
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Horned and bridled horse head right, with flamelike forelock
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 70

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος