Νομισματική αξία: Hemiobol
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 4 από συνολικά 4
Χρονολόγηση
300 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Hemiobol
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Macedonian shield
Οπισθότυπος
BA ΣΕ: Elephant head right

objects: 4
Χρονολόγηση
295 BCE - 280 BCE
Νομισματική αξία
Hemiobol
Νομισματοκοπείο
Εκβάτανα
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Quiver and club
Χρονολόγηση
311 BCE - 295 BCE
Νομισματική αξία
Hemiobol
Νομισματοκοπείο
Εκβάτανα
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
199 BCE - 198 BCE
Νομισματική αξία
Hemiobol
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 60
Εμπροσθότυπος
Gorgoneion
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Elephant standing right
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 4 από συνολικά 4

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος