Νομισματική αξία: Denomination C (unit)
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 370

objects: 3
Χρονολόγηση
282 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit), Denomination D (half)
Νομισματοκοπείο
Σάρδεις
Εμπροσθότυπος
Winged head of Medusa right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Bull butting right

objects: 3
Χρονολόγηση
282 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit), Denomination D (half)
Νομισματοκοπείο
Μαγνησία του Μαιάνδρου
Εμπροσθότυπος
Winged head of Medusa right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Bull butting left, meander border

objects: 2
Χρονολόγηση
300 BCE - 286 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right, with wavy locks
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Athena Promachos standing right, brandishing spear and shield

objects: 6
Χρονολόγηση
300 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right, with wavy locks
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Tripod

objects: 11
Χρονολόγηση
286 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
Winged head of Medusa right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Bull butting right

object: 1
Χρονολόγηση
300 BCE - 298 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Σελεύκεια η Πιερία
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Zeus right
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ
Χρονολόγηση
310 BCE - 290 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Χαρράν
Εμπροσθότυπος
Horned, bridled horse head right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Bull butting left

object: 1
Χρονολόγηση
226 BCE - 225 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Αντιόχεια
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
Prow left with Athena figurehead
Χρονολόγηση
305 BCE - 290 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 8
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right, with long hair
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Horned horse head right
Χρονολόγηση
300 BCE - 295 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Seleucia on the Tigris I
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right, in crested Attic helmet
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Bull right, about to charge, head lowered, facing

objects: 5
Χρονολόγηση
296 BCE - 295 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Seleucia on the Tigris I
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Οπισθότυπος
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Elephant standing right

objects: 5
Χρονολόγηση
296 BCE - 286 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Seleucia on the Tigris II
Εμπροσθότυπος
Horned horse head right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Anchor, flukes upward

objects: 2
Χρονολόγηση
296 BCE - 286 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Seleucia on the Tigris II
Εμπροσθότυπος
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Horned elephant head right

objects: 2
Χρονολόγηση
296 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Seleucia on the Tigris II
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right, with wavy locks
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Bull butting right

objects: 2
Χρονολόγηση
286 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Seleucia on the Tigris II
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right, with wavy locks
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Bull butting right
Χρονολόγηση
296 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit), Denomination D (half)
Νομισματοκοπείο
Seleucia on the Tigris II
Εμπροσθότυπος
Winged head of Medusa right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Bull butting right

objects: 5
Χρονολόγηση
300 BCE - 298 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Σούσα
Εμπροσθότυπος
Head of Alexander right in elephant headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Anchor, flukes upward

objects: 16
Χρονολόγηση
300 BCE - 298 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Σούσα
Εμπροσθότυπος
Head of Alexander right in elephant headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Nike standing left holding wreath in outstretched right hand, and mast (stylis) in her left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
288 BCE - 281 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Σούσα
Εμπροσθότυπος
Winged head of Medusa right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Bull butting right

objects: 4
Χρονολόγηση
300 BCE - 298 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double), Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Σούσα
Εμπροσθότυπος
Head of Alexander right in elephant headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Nike standing left holding wreath in outstretched right hand, and mast (stylis) in her left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 370

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος