Θεότητα: Dioscuri
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 30

objects: 10
Χρονολόγηση
280 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Ταρσός
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Laureate caps of the Dioscuri

objects: 11
Χρονολόγηση
281 BCE - 261 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Σούσα
Εμπροσθότυπος
Facing busts of the Dioscuri in laureate pilei
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Elephant standing right

objects: 4
Χρονολόγηση
261 BCE - 246 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Ταρσός
Εμπροσθότυπος
Dioscuri on horseback right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Athena standing right, brandishing spear and shield

objects: 3
Χρονολόγηση
261 BCE - 246 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Ταρσός
Εμπροσθότυπος
Dioscuri on horseback right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Athena Promachos advancing right, brandishing spear and shield

object: 1
Χρονολόγηση
261 BCE - 246 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Ταρσός
Εμπροσθότυπος
Dioscuri on horseback right
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Eagle with spread wings alighting left
Χρονολόγηση
261 BCE - 246 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo right, with curly sideburn
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Caps of Dioscuri

object: 1
Χρονολόγηση
261 BCE - 246 BCE
Νομισματική αξία
Denomination D (half)
Νομισματοκοπείο
Nisibis
Εμπροσθότυπος
Jugate busts of the Dioscuri left, each draped and wearing laureate pileus, the nearer in three quarter view, the farther in profile
Οπισθότυπος
BAΣΙ ANTI: Elephant head right

object: 1
Χρονολόγηση
246 BCE - 244 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
ΔEΛ Mint
Εμπροσθότυπος
Diademed head of Antiochus I right
Οπισθότυπος
ΣΩTHPOΣ ANTIOXOΥ: Anchor flanked by caps of Dioscuri

objects: 7
Χρονολόγηση
238 BCE - 226 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Nisibis
Εμπροσθότυπος
Jugate busts of the Dioscuri left, each draped and wearing laureate pileus, the nearer in three quarter view, the farther in profile
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Elephant head right

objects: 4
Χρονολόγηση
238 BCE - 226 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Nisibis
Εμπροσθότυπος
Jugate busts of the Dioscuri left, each draped and wearing laureate pileus, the nearer in three quarter view, the farther in profile
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Elephant head right
Χρονολόγηση
246 BCE - 226 BCE
Νομισματική αξία
Denomination E (quarter)
Νομισματοκοπείο
Nisibis
Εμπροσθότυπος
Jugate busts of the Dioscuri left, each draped and wearing laureate pileus, the nearer in three quarter view, the farther in profile
Οπισθότυπος
BAΣΙΛ ΣΕΛΕΥ: Elephant head right

objects: 5
Χρονολόγηση
238 BCE - 226 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Nisibis
Εμπροσθότυπος
Jugate heads of the Dioscuri right, wearing laureate pilei surmounted by stars
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Anchor, flukes upward

objects: 5
Χρονολόγηση
238 BCE - 226 BCE
Νομισματική αξία
Denomination D (half)
Νομισματοκοπείο
Nisibis
Εμπροσθότυπος
Jugate heads of the Dioscuri right, wearing laureate pilei surmounted by stars
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Anchor, flukes upward

object: 1
Χρονολόγηση
238 BCE - 226 BCE
Νομισματική αξία
Denomination E (quarter)
Νομισματοκοπείο
Nisibis
Εμπροσθότυπος
Jugate heads of the Dioscuri right, wearing laureate pilei surmounted by stars
Οπισθότυπος
BAΣΙ ΣΕΛΕ: Anchor, flukes upward
Χρονολόγηση
246 BCE - 226 BCE
Νομισματική αξία
Denomination D (half)
Νομισματοκοπείο
Nisibis
Εμπροσθότυπος
Jugate heads of the Dioscuri right, wearing laureate pilei surmounted by stars
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ
Χρονολόγηση
246 BCE - 226 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Σελεύκεια η επί του Τίγρη
Εμπροσθότυπος
Jugate busts of the Dioscuri left, each draped and wearing laureate pileus, the nearer in three quarter view, the farther in profile
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Nike standing left, holding palm branch and crowning trophy

object: 1
Χρονολόγηση
246 BCE - 226 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Σελεύκεια η επί του Τίγρη
Εμπροσθότυπος
Jugate busts of the Dioscuri left, each draped and wearing laureate pileus, the nearer in three quarter view, the farther in profile
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Nike standing left, holding palm branch and crowning trophy

objects: 4
Χρονολόγηση
246 BCE - 226 BCE
Νομισματική αξία
Denomination C (unit)
Νομισματοκοπείο
Σελεύκεια η επί του Τίγρη
Εμπροσθότυπος
Jugate busts of the Dioscuri left, each draped and wearing laureate pileus, the nearer in three quarter view, the farther in profile
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Nike standing left, holding palm branch and crowning trophy
Χρονολόγηση
246 BCE - 226 BCE
Νομισματική αξία
Denomination D (half)
Νομισματοκοπείο
Σελεύκεια η επί του Τίγρη
Εμπροσθότυπος
Jugate busts of the Dioscuri left, each draped and wearing laureate pileus, the nearer in three quarter view, the farther in profile
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Nike standing left, holding palm branch and crowning trophy

objects: 4
Χρονολόγηση
187 BCE - 175 BCE
Νομισματική αξία
Denomination B (double)
Νομισματοκοπείο
Εκβάτανα
Εμπροσθότυπος
Busts of Dioscuri, side by side, ech facing three quarters
Οπισθότυπος
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Nike advancing left, holding wreath and palm branch
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 30

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος