RightField: Tyche bust r.
Показване на записи от ХХ до 1, от общо 1 резултата

objects: 4
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
Пергам
Аверс
Horned, bridled horse head right
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Elephant walking right
Показване на записи от ХХ до 1, от общо 1 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

Реверс

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране