Филтър

LeftField: SVG File Houghton Monogram 690
Показване на записи от ХХ до 1, от общо 1 резултата

objects: 8
Дата
290 BCE - 281 BCE
Номинал
Denomination B (double)
Монетарница
Uncertain Mint 19
Аверс
Diademed head of ruler right, wearing taenia (no diadem ends)
Реверс
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Head of Dioscurus right, wearing pileus
Показване на записи от ХХ до 1, от общо 1 резултата

Възможности за данни

AtomCSVVisualize

Ограничи резултатите

Символ

Аверс
Реверс

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране