Филтър

LeftField: SVG File Houghton Monogram 261.1
Показване на записи от ХХ до 1, от общо 1 резултата

objects: 3
Дата
305 BCE - 280 BCE
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
Uncertain Mint 2
Аверс
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding Nike on outstretched right hand and sceptre in left
Показване на записи от ХХ до 1, от общо 1 резултата

Възможности за данни

AtomCSVVisualize

Ограничи резултатите

Символ

Реверс

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране