Above: horizontal anchor l.
Показване на записи от ХХ до 7, от общо 7 резултата

objects: 26
Дата
311 BCE - 304 BCE
Номинал
Stater
Монетарница
Babylon II
Аверс
Ba'al enthroned left, holding sceptre
Реверс
Lion walking left

object: 1
Дата
311 BCE - 304 BCE
Номинал
Hemitetarte
Монетарница
Babylon II
Аверс
Ba'al enthroned left, holding sceptre
Реверс
Lion walking left

object: 1
Дата
311 BCE - 305 BCE
Номинал
Hemitetarte
Монетарница
Babylon II
Аверс
Ba'al enthroned left, holding sceptre
Реверс
Lion walking left

object: 1
Дата
311 BCE - 305 BCE
Номинал
Stater
Монетарница
Seleucia on the Tigris II
Аверс
Ba'al enthroned left, holding sceptre
Реверс
Lion walking left

object: 1
Дата
311 BCE - 305 BCE
Номинал
Stater
Монетарница
Seleucia on the Tigris II
Аверс
Ba'al enthroned left, holding sceptre
Реверс
Lion walking left

objects: 4
Дата
286 BCE - 281 BCE
Номинал
Denomination D (half)
Монетарница
Екбатана
Аверс
Winged head of Medusa right
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Bull butting right

objects: 3
Дата
286 BCE - 281 BCE
Номинал
Denomination D (half)
Монетарница
Екбатана
Аверс
Winged head of Medusa right
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Bull butting right
Показване на записи от ХХ до 7, от общо 7 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

Аверс
Реверс

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране