Регион:
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 55 резултата
Дата
320 BCE - 315 BCE
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
Uncertain Mint 6A
Аверс
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΦΙΛIΠΠΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Дата
320 BCE - 315 BCE
Номинал
Hemidrachm
Монетарница
Uncertain Mint 6A
Аверс
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΦΙΛIΠΠΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left

object: 1
Дата
311 BCE - 305 BCE
Номинал
Stater
Монетарница
Uncertain Mint 6A
Аверс
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Реверс
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Nike standing left holding wreath in outstretched right hand, and mast (stylis) in her left hand

objects: 37
Дата
311 BCE - 305 BCE
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
Uncertain Mint 6A
Аверс
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on stool-throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left

objects: 6
Дата
311 BCE - 305 BCE
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
Uncertain Mint 6A
Аверс
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left

objects: 16
Дата
311 BCE - 305 BCE
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
Uncertain Mint 6A
Аверс
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Дата
311 BCE - 305 BCE
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
Uncertain Mint 6A
Аверс
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left

objects: 16
Дата
311 BCE - 305 BCE
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
Uncertain Mint 6A
Аверс
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left

objects: 2
Дата
311 BCE - 305 BCE
Номинал
Hemidrachm
Монетарница
Uncertain Mint 6A
Аверс
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΣΕΛΕΥΚΟY: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Дата
315 BCE - 311 BCE
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
Вавилон
Аверс
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on stool-throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left

object: 1
Дата
315 BCE - 311 BCE
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
Вавилон
Аверс
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left

objects: 17
Дата
311 BCE - 300 BCE
Номинал
Stater
Монетарница
Babylon I
Аверс
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Реверс
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Nike standing left holding wreath in outstretched right hand, and mast (stylis) in her left hand

objects: 40
Дата
311 BCE - 300 BCE
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
Babylon I
Аверс
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on stool-throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Дата
311 BCE - 300 BCE
Номинал
дидрахма
Монетарница
Babylon I
Аверс
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Дата
311 BCE - 300 BCE
Номинал
1/5 stater
Монетарница
Babylon I
Аверс
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
Club, quiver, and bow

object: 1
Дата
311 BCE - 300 BCE
Номинал
Thirtieth Stater
Монетарница
Babylon I
Аверс
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
Club, quiver, and bow
Дата
300 BCE - 293 BCE
Номинал
Stater
Монетарница
Babylon I
Аверс
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Реверс
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Nike standing left holding wreath in outstretched right hand, and mast (stylis) in her left hand

objects: 32
Дата
300 BCE - 293 BCE
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
Babylon I
Аверс
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Дата
320 BCE - 315 BCE
Номинал
Stater
Монетарница
Вавилон
Аверс
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Реверс
ΦΙΛIΠΠΟΥ: Nike standing left holding wreath in outstretched right hand, and mast (stylis) in her left hand
Дата
320 BCE - 315 BCE
Номинал
Stater
Монетарница
Вавилон
Аверс
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Реверс
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Nike standing left holding wreath in outstretched right hand, and mast (stylis) in her left hand
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 55 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране