Филтър

Монетарница: Uncertain Mint 50
Показване на записи от ХХ до 3, от общо 3 резултата

objects: 5
Дата
226 B.C. - 223 B.C.
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
Uncertain Mint 50
Аверс
Diademed head of Seleucus III right, with sideburn
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow

object: 1
Дата
226 B.C. - 223 B.C.
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
Uncertain Mint 50
Аверс
Diademed head of Seleucus III right, with sideburn
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow

object: 1
Дата
226 B.C. - 223 B.C.
Номинал
драхма
Монетарница
Uncertain Mint 50
Аверс
Diademed head of Seleucus III right, with sideburn
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ: Apollo seated left on omphalos, testing arrow and resting left hand on grounded bow
Показване на записи от ХХ до 3, от общо 3 резултата

Възможности за данни

AtomCSVVisualize

Ограничи резултатите

Символ

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране