Филтър

Монетарница: First Diodotid Mint
Показване на записи от ХХ до 8, от общо 8 резултата
Дата
255 BCE - 250 BCE
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
First Diodotid Mint
Аверс
Diademed head of Diodotus I right
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Zeus, viewed from behind, advancing left, brandishing thunderbolt, aegis over left arm, eagle at feet
Дата
255 BCE - 250 BCE
Номинал
Stater
Монетарница
First Diodotid Mint
Аверс
Diademed head of Diodotus I right
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Zeus, viewed from behind, advancing left, brandishing thunderbolt, aegis over left arm, eagle at feet
Дата
255 BCE - 250 BCE
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
First Diodotid Mint
Аверс
Diademed head of Diodotus II right
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Zeus, viewed from behind, advancing left, brandishing thunderbolt, aegis over left arm, eagle at feet

object: 1
Дата
255 BCE - 250 BCE
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
First Diodotid Mint
Аверс
Diademed head of Diodotus I right
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Zeus, viewed from behind, advancing left, brandishing thunderbolt, aegis over left arm, eagle at feet
Дата
255 BCE - 250 BCE
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
First Diodotid Mint
Аверс
Diademed head of Diodotus II right
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Zeus, viewed from behind, advancing left, brandishing thunderbolt, aegis over left arm, eagle at feet
Дата
255 BCE - 250 BCE
Номинал
драхма
Монетарница
First Diodotid Mint
Аверс
Diademed head of Diodotus I right
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOY: Zeus, viewed from behind, advancing left, brandishing thunderbolt, aegis over left arm, eagle at feet
Дата
255 BCE - 250 BCE
Номинал
драхма
Монетарница
First Diodotid Mint
Аверс
Diademed head of Diodotus II right
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Zeus, viewed from behind, advancing left, brandishing thunderbolt, aegis over left arm, eagle at feet
Дата
255 BCE - 250 BCE
Номинал
Hemidrachm
Монетарница
First Diodotid Mint
Аверс
Diademed head of Diodotus II right
Реверс
BAΣΙΛΕΩΣ ANTIOXOΥ: Zeus, viewed from behind, advancing left, brandishing thunderbolt, aegis over left arm, eagle at feet
Показване на записи от ХХ до 8, от общо 8 резултата

Възможности за данни

AtomCSVVisualize

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране