Монетарница: Babylon I
Показване на записи от ХХ до 7, от общо 7 резултата

objects: 17
Дата
311 BCE - 300 BCE
Номинал
Stater
Монетарница
Babylon I
Аверс
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Реверс
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Nike standing left holding wreath in outstretched right hand, and mast (stylis) in her left hand

objects: 40
Дата
311 BCE - 300 BCE
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
Babylon I
Аверс
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on stool-throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Дата
311 BCE - 300 BCE
Номинал
дидрахма
Монетарница
Babylon I
Аверс
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Дата
311 BCE - 300 BCE
Номинал
1/5 stater
Монетарница
Babylon I
Аверс
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
Club, quiver, and bow

object: 1
Дата
311 BCE - 300 BCE
Номинал
Thirtieth Stater
Монетарница
Babylon I
Аверс
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
Club, quiver, and bow
Дата
300 BCE - 293 BCE
Номинал
Stater
Монетарница
Babylon I
Аверс
Head of Athena right in crested Corinthian helmet
Реверс
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Nike standing left holding wreath in outstretched right hand, and mast (stylis) in her left hand

objects: 32
Дата
300 BCE - 293 BCE
Номинал
Тетрадрахма
Монетарница
Babylon I
Аверс
Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
Показване на записи от ХХ до 7, от общо 7 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране