Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Records 1 to 48 of 94

Bronze Coin of Seleucus III Ceraunus, Antioch, 226 BC - 223 BC 1944.100.75122
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
15.0
Βάρος
3.23
Bronze Coin of Seleucus III Ceraunus, Antioch, 226 BC - 223 BC 1944.100.75123
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
15.0
Βάρος
3.41
Bronze Coin of Seleucus III Ceraunus, Antioch, 226 BC - 223 BC 1944.100.75117
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
16.0
Βάρος
5.11
Bronze Coin of Seleucus III Ceraunus, Antioch, 226 BC - 223 BC 1944.100.75126
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
16.0
Βάρος
4.75
Bronze Coin of Seleucus III Ceraunus, Antioch, 226 BC - 223 BC. 1967.204.8
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
16.0
Βάρος
3.61
Bronze Coin of Seleucus III Ceraunus, Antioch, 226 BC - 223 BC. 1967.204.7
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
19.0
Βάρος
4.92
Bronze Coin of Seleucus III Ceraunus, Antioch, 226 BC - 223 BC. 1944.100.75124
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Διάμετρος
13.0
Βάρος
3.24
Bronze Coin of Seleucus III Ceraunus, Antioch, 226 BC - 223 BC. 1944.100.75118
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
15.0
Βάρος
4.48
Bronze Coin of Seleucus III Ceraunus, Antioch, 226 BC - 223 BC. 1944.100.75119
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
15.0
Βάρος
4.42
Bronze Coin of Seleucus III Ceraunus, Antioch, 226 BC - 223 BC. 1944.100.75121
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
15.0
Βάρος
4.9
Bronze Coin of Seleucus III Ceraunus, Antioch, 226 BC - 223 BC 1944.100.75116
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
16.0
Βάρος
3.22
Bronze Coin of Seleucus III Ceraunus, Antioch, 226 BC - 223 BC. 1955.149.11
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
16.0
Βάρος
3.6

Subtypes

Seleucid Coins (part 1) 922.1

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Coin of Seleucus III Ceraunus, Antioch, 226 BC - 223 BC 1944.100.75117
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
16.0
Βάρος
5.11
Bronze Coin of Seleucus III Ceraunus, Antioch, 226 BC - 223 BC 1944.100.75126
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
16.0
Βάρος
4.75
Bronze Coin of Seleucus III Ceraunus, Antioch, 226 BC - 223 BC 1944.100.75116
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
16.0
Βάρος
3.22
Bronze Coin of Seleucus III Ceraunus, Antioch, 226 BC - 223 BC. 1955.149.11
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
16.0
Βάρος
3.6

Seleucid Coins (part 1) 922.2

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV


Seleucid Coins (part 1) 922.3

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV


Seleucid Coins (part 1) 922.4

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV


Seleucid Coins (part 1) 922.5


Seleucid Coins (part 1) 922.6


Seleucid Coins (part 1) 922.7

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Coin of Seleucus III Ceraunus, Antioch, 226 BC - 223 BC 1944.100.75122
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
15.0
Βάρος
3.23
Bronze Coin of Seleucus III Ceraunus, Antioch, 226 BC - 223 BC 1944.100.75123
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
15.0
Βάρος
3.41
Bronze Coin of Seleucus III Ceraunus, Antioch, 226 BC - 223 BC 1944.100.75125
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Διάμετρος
15.0
Βάρος
4.19

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
5.86
Διάμετρος
15.5
Βάρος
3.82

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης