Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Subtypes

Click on the link to the subtype to view all examples.

Subtype Εμπροσθότυπος Οπισθότυπος Παραδείγματα του ίδιου τύπου
Seleucid Coins (part 1) 67.1
 • Τύπος: Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
 • Θεότητα: Ηρακλής
 • Επιγραφή: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ
 • Τύπος: Zeus seated on stool-throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
 • Δηλωτικό (LeftField): anchor, flukes upward
 • Δηλωτικό (UnderThrone): Houghton Monogram 149 symbol, consists of Ε and Ρ
 • Θεότητα: Δίας

object: 1
Seleucid Coins (part 1) 67.2
 • Τύπος: Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
 • Θεότητα: Ηρακλής
 • Επιγραφή: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ
 • Τύπος: Zeus seated on stool-throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
 • Θεότητα: Δίας

objects: 5
Seleucid Coins (part 1) 67.3
 • Τύπος: Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
 • Θεότητα: Ηρακλής
 • Επιγραφή: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ
 • Τύπος: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
 • Θεότητα: Δίας

objects: 10
Seleucid Coins (part 1) 67.4
 • Τύπος: Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
 • Θεότητα: Ηρακλής
 • Επιγραφή: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ
 • Τύπος: Zeus seated on stool-throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
 • Θεότητα: Δίας
Seleucid Coins (part 1) 67.5
 • Τύπος: Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
 • Θεότητα: Ηρακλής
 • Επιγραφή: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ
 • Τύπος: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
 • Θεότητα: Δίας

objects: 17
Seleucid Coins (part 1) 67.6
 • Τύπος: Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
 • Θεότητα: Ηρακλής
 • Επιγραφή: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
 • Τύπος: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
 • Δηλωτικό (LeftField): anchor
 • Δηλωτικό (UnderThrone): Houghton Monogram 205.2 symbol, consists of Η and Ρ
 • Θεότητα: Δίας

objects: 4

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Examples include all subtypes. Click on the subtype links above to view examples for an individual subtype.

Silver Coin of Seleucus I Nicator, Uncertain Mint 6A, 311 BC - 305 BC 1944.100.34968
Συλλογή
American Numismatic Society
Υπεύθυνος ταύτισης
1944.100.34968, 1944.100.34968
Άξονας
1
Βάρος
16.58
Silver Coin of Seleucus I Nicator, Uncertain Mint 6A, 311 BC - 305 BC 1977.158.151
Συλλογή
American Numismatic Society
Υπεύθυνος ταύτισης
1977.158.151, 1977.158.151
Άξονας
1
Βάρος
17.06
Silver Coin of Seleucus I Nicator, Uncertain Mint 6A, 311 BC - 305 BC 1944.100.77078
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Διάμετρος
25.0
Βάρος
17.18
Hoard
IGCH 1399
Silver Coin of Seleucus I Nicator, Uncertain Mint 6A, 311 BC - 305 BC. 1944.100.77079
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
26.0
Βάρος
17.14
Hoard
IGCH 1399
Silver Coin of Seleucus I Nicator, Uncertain Mint 6A, 311 BC - 305 BC 1944.100.34963
Συλλογή
American Numismatic Society
Υπεύθυνος ταύτισης
1944.100.34963, 1944.100.34963
Άξονας
12
Βάρος
17.0
Silver Coin of Seleucus I Nicator, Uncertain Mint 6A, 311 BC - 305 BC 1947.98.295
Συλλογή
American Numismatic Society
Υπεύθυνος ταύτισης
1947.98.295, 1947.98.295
Άξονας
12
Βάρος
17.16
Silver Coin of Seleucus I Nicator, Uncertain Mint 6A, 311 BC - 305 BC 1967.152.301
Συλλογή
American Numismatic Society
Υπεύθυνος ταύτισης
1967.152.301, 1967.152.301
Άξονας
12
Βάρος
16.4
Hoard
IGCH 1761
Silver Coin of Seleucus I Nicator, Uncertain Mint 6A, 311 BC - 305 BC 1944.100.34962
Συλλογή
American Numismatic Society
Υπεύθυνος ταύτισης
1944.100.34962, 1944.100.34962
Άξονας
6
Βάρος
16.88
Hoard
IGCH 458
Silver Coin of Seleucus I Nicator, Uncertain Mint 6A, 311 BC - 305 BC 1944.100.77075
Συλλογή
American Numismatic Society
Υπεύθυνος ταύτισης
1944.100.77075, 1944.100.77075
Άξονας
8
Διάμετρος
28.0
Βάρος
15.66
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Marathos (Newell) ou atelier incertain (SC), Syrie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
Luynes.1648 (43-24-20), Luynes.1648 (43-24-20)
Διάμετρος
25
Βάρος
17.06
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Marathos Ou Incertain, Phénicie Ou Babylonie, Séleucos I Nikator]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
Fonds général 933, Fonds général 933
Διάμετρος
26
Βάρος
17.21
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Marathos Ou Incertain, Phénicie Ou Babylonie, Séleucos I Nikator]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
Fonds général 930
Διάμετρος
28
Βάρος
16.87
Tetradrachm of Kingdom of Macedonia with head of Herakles, struck in the name of Alexander III
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Υπεύθυνος ταύτισης
04.726
Διάμετρος
28
Βάρος
16.98
Makedonien: Alexandros III. ca. 323-300 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Υπεύθυνος ταύτισης
18253704, 18253704
Άξονας
1
Διάμετρος
26
Βάρος
16.96
Makedonien: Alexandros III. ca. 323-300 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Υπεύθυνος ταύτισης
18253706
Άξονας
12
Διάμετρος
28
Βάρος
17.02
Makedonien: Alexandros III. ca. 323-300 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Υπεύθυνος ταύτισης
18253705
Άξονας
2
Διάμετρος
26
Βάρος
17.20
Makedonien: Alexandros III. ca. 323-300 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Υπεύθυνος ταύτισης
18253709, 18253709
Άξονας
9
Διάμετρος
27
Βάρος
16.59
Makedonien: Alexandros III. ca. 323-300 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Υπεύθυνος ταύτισης
18253702
Άξονας
9
Διάμετρος
28
Βάρος
15.68
British Museum: 2002,0101.793
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
16.82
British Museum: 1911,0409.10
Συλλογή
British Museum
Άξονας
2
Βάρος
16.7
British Museum: HPB,p46.36
Συλλογή
British Museum
Άξονας
2
Βάρος
17.11
British Museum: 1926,0701.1
Συλλογή
British Museum
Άξονας
4
Βάρος
16.66
British Museum: 2002,0101.795
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
17.23
British Museum: 1878,0301.148
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
17.06
British Museum: RPK,p80E.93.AleIII
Συλλογή
British Museum
Άξονας
8
Βάρος
17.02

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.6
Διάμετρος
26.5
Βάρος
16.82

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης