Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Subtypes

Click on the link to the subtype to view all examples.

Subtype Εμπροσθότυπος Οπισθότυπος Παραδείγματα του ίδιου τύπου
Seleucid Coins (part 1) 309.1
 • Επιγραφή: ФIΛΕTAIPOY
 • Τύπος: Athena enthroned left, resting right hand on grounded shield before her, transverse spear propped against left shoulder, throne back ornamented
 • Δηλωτικό (InnerLeftField): Attic helmet r.
 • Δηλωτικό (Exergue): crescent
 • Θεότητα: Αθηνά
Seleucid Coins (part 1) 309.2
 • Επιγραφή: ФIΛΕTAIPOY
 • Τύπος: Athena enthroned left, resting right hand on grounded shield before her, transverse spear propped against left shoulder, throne back ornamented
 • Δηλωτικό (OuterLeftField): Athena head l.
 • Δηλωτικό (Exergue): crescent
 • Θεότητα: Αθηνά

object: 1
Seleucid Coins (part 1) 309.3
 • Επιγραφή: ФIΛΕTAIPOY
 • Τύπος: Athena enthroned left, resting right hand on grounded shield before her, transverse spear propped against left shoulder, throne back ornamented
 • Δηλωτικό (OuterLeftField): Herm
 • Δηλωτικό (OuterRightField): bow
 • Δηλωτικό (Exergue): Houghton Monogram 610.3 symbol, consists of Α and Ο
 • Θεότητα: Αθηνά

object: 1
Seleucid Coins (part 1) 309.4
 • Επιγραφή: ФIΛΕTAIPOY
 • Τύπος: Athena enthroned left, resting right hand on grounded shield before her, transverse spear propped against left shoulder, throne back ornamented
 • Θεότητα: Αθηνά

object: 1
Seleucid Coins (part 1) 309.5
 • Επιγραφή: ФIΛΕTAIPOY
 • Τύπος: Athena enthroned left, resting right hand on grounded shield before her, transverse spear propped against left shoulder, throne back ornamented
 • Θεότητα: Αθηνά

objects: 3

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Examples include all subtypes. Click on the subtype links above to view examples for an individual subtype.

Attaliden: Philetairos ca. 268-261 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
28
Βάρος
16.80
Attaliden: Philetairos ca. 268-261 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
29
Βάρος
16.91
Attaliden: Philetairos ca. 268-261 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
29
Βάρος
16.66
Attaliden: Philetairos ca. 268-261 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
30
Βάρος
17.15
Attaliden: Philetairos ca. 268-261 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
30
Βάρος
16.83
Attaliden: Philetairos ca. 268-261 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
31
Βάρος
16.85

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
12
Διάμετρος
29.5
Βάρος
16.87

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης