Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Subtypes

Click on the link to the subtype to view all examples.

Subtype Εμπροσθότυπος Οπισθότυπος Παραδείγματα του ίδιου τύπου
Seleucid Coins (part 1) 308a
 • Τύπος: Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
 • Θεότητα: Ηρακλής
 • Επιγραφή: ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ
 • Τύπος: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
 • Δηλωτικό (LeftField): Athena head
 • Δηλωτικό (UnderThrone): star
 • Θεότητα: Δίας

objects: 6
Seleucid Coins (part 1) 308b
 • Τύπος: Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
 • Θεότητα: Ηρακλής
 • Επιγραφή: ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ
 • Τύπος: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
 • Δηλωτικό (LeftField): Athena head
 • Δηλωτικό (UnderThrone): crescent
 • Θεότητα: Δίας

objects: 4
Seleucid Coins (part 1) 308c
 • Τύπος: Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
 • Θεότητα: Ηρακλής
 • Επιγραφή: ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ
 • Τύπος: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
 • Δηλωτικό (LeftField): Athena head
 • Δηλωτικό (UnderThrone): two crescents
 • Θεότητα: Δίας

objects: 3
Seleucid Coins (part 1) 308d
 • Τύπος: Beardless head of Heracles right wearing lion skin headdress
 • Θεότητα: Ηρακλής
 • Επιγραφή: ΣΕΛΕΥΚΟΥ BAΣΙΛΕΩΣ
 • Τύπος: Zeus seated on high-backed throne left, holding eagle on outstretched right hand and sceptre in left
 • Δηλωτικό (LeftField): Athena head r.
 • Δηλωτικό (UnderThrone): oval
 • Θεότητα: Δίας

object: 1

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Examples include all subtypes. Click on the subtype links above to view examples for an individual subtype.

Silver Coin of Antiochus I Soter, Pergamum, 281 BC - 268 BC 1950.113.3
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
32.0
Βάρος
16.88
Silver Coin of Antiochus I Soter, Pergamum, 281 BC - 268 BC 1944.100.78265
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
28.0
Βάρος
15.98
Silver Coin of Antiochus I Soter, Pergamum, 281 BC - 268 BC 1944.100.78266
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
29.0
Βάρος
16.91
Silver Coin of Antiochus I Soter, Pergamum, 281 BC - 268 BC 1958.82.6
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
30.0
Βάρος
16.36
Silver Coin of Antiochus I Soter, Pergamum, 281 BC - 268 BC 1977.158.638
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
30.0
Βάρος
16.57
Silver Coin of Antiochus I Soter, Pergamum, 281 BC - 268 BC 1959.70.6
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
31.0
Βάρος
16.73
Silver Coin of Antiochus I Soter, Pergamum, 281 BC - 268 BC 1951.35.119
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
30.0
Βάρος
16.5
Seleukiden: Antiochos I. unter Seleukos I. ca. 294–281 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
11
Διάμετρος
29
Βάρος
16.60
Seleukiden: Antiochos I. unter Seleukos I. 294–281 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
12
Διάμετρος
28
Βάρος
16.94
Seleukiden: Antiochos I. ca. 281-268 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
1
Διάμετρος
30
Βάρος
16.82
Seleukiden: Antiochos I. ca. 281-268 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
11
Διάμετρος
30
Βάρος
15.93
Seleukiden: Antiochos I. ca. 281-268 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
28
Βάρος
16.97
Seleukiden: Antiochos I. ca. 281-268 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
31
Βάρος
16.96

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
9.77
Διάμετρος
29.56
Βάρος
16.68

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης