Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Coin of Seleucus I Nicator, Seleuceia Pieria, 300 BC 1944.100.74961
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Διάμετρος
27.0
Βάρος
16.36
Hoard
IGCH 1761
Silver Coin of Seleucus I Nicator, Seleuceia Pieria, 300 BC 1944.100.74955
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
26.0
Βάρος
16.85
Silver Coin of Seleucus I Nicator, Seleuceia Pieria, 300 BC. 1944.100.74956
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
27.0
Βάρος
16.49
Silver Coin of Seleucus I Nicator, Seleuceia Pieria, 300 BC 1944.100.74959
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
28.0
Βάρος
16.97

Subtypes

Seleucid Coins (part 1) 28.1

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Coin of Seleucus I Nicator, Seleuceia Pieria, 300 BC 1944.100.74961
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Διάμετρος
27.0
Βάρος
16.36
Hoard
IGCH 1761
Silver Coin of Seleucus I Nicator, Seleuceia Pieria, 300 BC 1944.100.74955
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
26.0
Βάρος
16.85
Silver Coin of Seleucus I Nicator, Seleuceia Pieria, 300 BC. 1944.100.74956
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
27.0
Βάρος
16.49

Seleucid Coins (part 1) 28.2

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Coin of Seleucus I Nicator, Seleuceia Pieria, 300 BC 1944.100.74959
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
28.0
Βάρος
16.97

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
9.25
Διάμετρος
27
Βάρος
16.67

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης