Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Subtypes

Click on the link to the subtype to view all examples.

Subtype Εμπροσθότυπος Οπισθότυπος Παραδείγματα του ίδιου τύπου
Seleucid Coins (part 1) 1.1
 • Τύπος: Horned, bridled horse head right
 • Επιγραφή: BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ
 • Τύπος: Elephant walking right
 • Δηλωτικό (Above): bee
 • Δηλωτικό (Exergue): anchor

objects: 2
Seleucid Coins (part 1) 1.2
 • Τύπος: Horned, bridled horse head right
 • Επιγραφή: BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ
 • Τύπος: Elephant right
 • Δηλωτικό (Above): star
 • Δηλωτικό (Exergue): horizontal anchor

objects: 2
Seleucid Coins (part 1) 1.3
 • Τύπος: Horned, bridled horse head right
 • Επιγραφή: BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ
 • Τύπος: Elephant right
 • Δηλωτικό (LeftField): herm
 • Δηλωτικό (RightField): Artemis or Tyche bust r.
 • Δηλωτικό (Exergue): horizontal anchor

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Examples include all subtypes. Click on the subtype links above to view examples for an individual subtype.

Silver Coin of Seleucus I Nicator, Pergamum, 281 BC 1967.152.675
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
29.0
Βάρος
16.75
Seleukiden: Seleukos I. 281-280 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
30
Βάρος
16.57

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
11.5
Διάμετρος
29.83
Βάρος
16.74

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης