Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Subtypes

Click on the link to the subtype to view all examples.

Subtype Εμπροσθότυπος Οπισθότυπος Παραδείγματα του ίδιου τύπου
Seleucid Coins (part 1) 15.1
 • Τύπος: Laureate head of Apollo right, with wavy locks
 • Θεότητα: Απόλλων
 • Επιγραφή: BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ
 • Τύπος: Athena Promachos standing right, brandishing spear and shield
 • Δηλωτικό (InnerRightField): anchor
 • Θεότητα: Αθηνά

objects: 17
Seleucid Coins (part 1) 15.2
 • Τύπος: Laureate head of Apollo right, with wavy locks
 • Θεότητα: Απόλλων
 • Επιγραφή: BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ
 • Τύπος: Athena Promachos standing right, brandishing spear and shield
 • Θεότητα: Αθηνά

objects: 19
Seleucid Coins (part 1) 15.3
 • Τύπος: Laureate head of Apollo right, with wavy locks
 • Θεότητα: Απόλλων
 • Επιγραφή: BAΣΙΛΕΩΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ
 • Τύπος: Athena Promachos standing right, brandishing spear and shield
 • Δηλωτικό (InnerLeftField): monogram
 • Δηλωτικό (InnerRightField): ΕΥ
 • Θεότητα: Αθηνά

objects: 3

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Examples include all subtypes. Click on the subtype links above to view examples for an individual subtype.

Bronze Coin of Seleucus I Nicator, Antioch, 300 BC - 286 BC. 1944.100.74995
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
19.0
Βάρος
8.02
Bronze Coin of Seleucus I Nicator, Antioch, 300 BC - 286 BC 1944.100.74994
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
21.0
Βάρος
7.91
Bronze Coin of Seleucus I Nicator, Antioch, 300 BC - 286 BC. 1944.100.74997
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
21.0
Βάρος
9.46
Bronze Coin of Seleucus I Nicator, Antioch, 300 BC - 286 BC 1948.19.2324
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
21.0
Βάρος
8.19
Bronze Coin of Seleucus I Nicator, Antioch, 300 BC - 286 BC 1982.175.8
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
21.0
Βάρος
7.77
Bronze Coin of Seleucus I Nicator, Antioch, 300 BC - 286 BC 1944.100.74996
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
21.0
Βάρος
8.15
Bronze Coin of Seleucus I Nicator, Antioch, 300 BC - 286 BC 1952.142.417
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
9
Διάμετρος
18.0
Βάρος
4.9
Coin of Seleukos I of Syria, Antioch
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
2
Βάρος
8.57
Coin of Seleukos I of Syria, Antioch
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
3
Βάρος
6.2
Seleukiden: Seleukos I. 300–281 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
1
Διάμετρος
20
Βάρος
7.62
Seleukiden: Seleukos I. ca. 300–281 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
1
Διάμετρος
20
Βάρος
7.91
Seleukiden: Seleukos I. ca. 300–281 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
12
Διάμετρος
21
Βάρος
7.50

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
5.19
Διάμετρος
20.68
Βάρος
7.85

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης