Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Coin of Antiochus III the Great, Antioch, 223 BC - 211 BC 1944.100.75145
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
12.0
Βάρος
1.85
Bronze Coin of Antiochus III the Great, Antioch, 223 BC - 211 BC 1944.100.75146
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
12.0
Βάρος
1.66
Bronze Coin of Antiochus III the Great, Antioch, 223 BC - 211 BC 1917.11.7
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
12.0
Βάρος
1.86
Bronze Coin of Antiochus III the Great, Antioch, 223 BC - 210 BC 1944.100.75147
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
12.0
Βάρος
1.95

Subtypes

Seleucid Coins (part 1) 1052a

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV


Seleucid Coins (part 1) 1052b

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Coin of Antiochus III the Great, Antioch, 223 BC - 210 BC 1944.100.75147
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
12.0
Βάρος
1.95

Seleucid Coins (part 1) 1052c


Seleucid Coins (part 1) 1052d


Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
9.46
Διάμετρος
12.18
Βάρος
1.98

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης