symbol, Frånsida: Facing head of lion
Visa poster 1 till 2 från 2 resultater
Datum
359 BCE - 348 BCE
Valör
Tetrobol
Myntverk
Pella
Åtsida
Laurate head of Apollo to right
Frånsida
ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Philip II wearing causia, tunic, and chlamys riding horse to left
Datum
359 BCE - 348 BCE
Valör
Hemidrachm
Myntverk
Pella
Åtsida
Laurate head of Apollo to right
Frånsida
ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Philip II wearing causia, tunic, and chlamys riding horse to left
Visa poster 1 till 2 från 2 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

Frånsida

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod