Περιοχή:
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 12 από συνολικά 12

object: 1
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Λυσιμάχεια
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right wearing Corinthian helmet with crest
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Nike standing left holding wreath in right hand, and stylis in her left hand

objects: 2
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Λυσιμάχεια
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Λυσιμάχεια
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Λυσιμάχεια
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Λυσιμάχεια
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Sestos
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right wearing Corinthian helmet with crest
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Nike standing left holding wreath in right hand, and stylis in her left hand

object: 1
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Sestos
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right wearing Corinthian helmet with crest
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ: Nike standing left holding wreath in right hand, and stylis in her left hand
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Sestos
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right wearing Corinthian helmet with crest
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ: Nike standing left holding wreath in right hand, and stylis in her left hand
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Sestos
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Sestos
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Sestos
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Sestos
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 12 από συνολικά 12

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος