Νομισματοκοπείο: Μίλητος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 180
Χρονολόγηση
320 B.C.
Νομισματική αξία
Half unit
Νομισματοκοπείο
Μίλητος
Εμπροσθότυπος
Round Macedonian shield
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Macedonian helmet with crest and cheek pieces

objects: 17
Χρονολόγηση
320 B.C.
Νομισματική αξία
Half unit
Νομισματοκοπείο
Μίλητος
Εμπροσθότυπος
Round Macedonian shield
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Macedonian helmet with crest and cheek pieces

objects: 3
Χρονολόγηση
320 B.C.
Νομισματική αξία
Half unit
Νομισματοκοπείο
Μίλητος
Εμπροσθότυπος
Round Macedonian shield
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Macedonian helmet with crest and cheek pieces

object: 1
Χρονολόγηση
320 B.C.
Νομισματική αξία
Half unit
Νομισματοκοπείο
Μίλητος
Εμπροσθότυπος
Round Macedonian shield
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Macedonian helmet with crest and cheek pieces
Χρονολόγηση
320 B.C.
Νομισματική αξία
Half unit
Νομισματοκοπείο
Μίλητος
Εμπροσθότυπος
Round Macedonian shield
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Macedonian helmet with crest and cheek pieces

object: 1
Χρονολόγηση
320 B.C.
Νομισματική αξία
Half unit
Νομισματοκοπείο
Μίλητος
Εμπροσθότυπος
Round Macedonian shield
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Macedonian helmet with crest and cheek pieces
Χρονολόγηση
320 B.C.
Νομισματική αξία
Half unit
Νομισματοκοπείο
Μίλητος
Εμπροσθότυπος
Round Macedonian shield
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Macedonian helmet with crest and cheek pieces

objects: 6
Χρονολόγηση
320 B.C.
Νομισματική αξία
Half unit
Νομισματοκοπείο
Μίλητος
Εμπροσθότυπος
Round Macedonian shield
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Macedonian helmet with crest and cheek pieces

objects: 4
Χρονολόγηση
320 B.C.
Νομισματική αξία
Half unit
Νομισματοκοπείο
Μίλητος
Εμπροσθότυπος
Round Macedonian shield
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Macedonian helmet with crest and cheek pieces

objects: 2
Χρονολόγηση
320 B.C.
Νομισματική αξία
Half unit
Νομισματοκοπείο
Μίλητος
Εμπροσθότυπος
Round Macedonian shield
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Macedonian helmet with crest and cheek pieces

objects: 7
Χρονολόγηση
320 B.C.
Νομισματική αξία
Half unit
Νομισματοκοπείο
Μίλητος
Εμπροσθότυπος
Round Macedonian shield
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Macedonian helmet with crest and cheek pieces

objects: 4
Χρονολόγηση
300 B.C. - 280 B.C.
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Μίλητος
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand

objects: 20
Χρονολόγηση
300 B.C. - 280 B.C.
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Μίλητος
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand

objects: 6
Χρονολόγηση
300 B.C. - 280 B.C.
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Μίλητος
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
300 B.C. - 280 B.C.
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Μίλητος
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand

objects: 12
Χρονολόγηση
325 B.C. - 323 B.C.
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Μίλητος
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right wearing Corinthian helmet with crest
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Nike standing left holding wreath in right hand, and stylis in her left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
325 B.C. - 323 B.C.
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Μίλητος
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right wearing Corinthian helmet with crest
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Nike standing left holding wreath in right hand, and stylis in her left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
325 B.C. - 323 B.C.
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Μίλητος
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right wearing Corinthian helmet with crest
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Nike standing left holding wreath in right hand, and stylis in her left hand

object: 1
Χρονολόγηση
325 B.C. - 323 B.C.
Νομισματική αξία
Half-stater
Νομισματοκοπείο
Μίλητος
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right wearing Corinthian helmet with crest
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Nike standing left holding wreath in right hand, and stylis in her left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
325 B.C. - 323 B.C.
Νομισματική αξία
Tetarte
Νομισματοκοπείο
Μίλητος
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right wearing Corinthian helmet with crest
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Bow and club
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 180

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος