Νομισματική αξία: Hemihekte
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 2 από συνολικά 2

objects: 2
Χρονολόγηση
345 BCE - 336 BCE
Νομισματική αξία
Hemihekte
Νομισματοκοπείο
Αρχαία Πέλλα
Εμπροσθότυπος
Laurate head of Apollo to right
Οπισθότυπος
ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Lightning bolt

object: 1
Χρονολόγηση
320 BCE - 315 BCE
Νομισματική αξία
Hemihekte
Νομισματοκοπείο
Αμφίπολη
Εμπροσθότυπος
Head of Apollo wearing taenia
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Nude youth on horseback to right
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 2 από συνολικά 2

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος