Божество: Херакъл
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 3790 резултата

object: 1
Дата
359 B.C. - 348 B.C.
Номинал
дидрахма
Монетарница
Пела
Аверс
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Philip II wearing causia, tunic, and chlamys riding horse to left

object: 1
Дата
359 B.C. - 348 B.C.
Номинал
дидрахма
Монетарница
Пела
Аверс
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Philip II wearing causia, tunic, and chlamys riding horse to left

object: 1
Дата
359 B.C. - 348 B.C.
Номинал
драхма
Монетарница
Пела
Аверс
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Nude youth riding horse to left, reins in right hand, victory palm in left hand

object: 1
Дата
359 B.C. - 348 B.C.
Номинал
драхма
Монетарница
Пела
Аверс
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Nude youth riding horse to left, reins in right hand, victory palm in left hand
Дата
359 B.C. - 348 B.C.
Номинал
драхма
Монетарница
Пела
Аверс
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Nude youth riding horse to left, reins in right hand, victory palm in left hand

object: 1
Дата
359 B.C. - 348 B.C.
Номинал
дидрахма
Монетарница
Пела
Аверс
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Philip II wearing causia, tunic, and chlamys riding horse to left
Дата
348 B.C. - 329 B.C.
Номинал
дидрахма
Монетарница
Пела
Аверс
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Nude youth riding horse to right, reins in left hand, victory palm in right hand

objects: 2
Дата
348 B.C. - 329 B.C.
Номинал
дидрахма
Монетарница
Пела
Аверс
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Nude youth riding horse to right, reins in left hand, victory palm in right hand

objects: 4
Дата
348 B.C. - 329 B.C.
Номинал
дидрахма
Монетарница
Пела
Аверс
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Nude youth riding horse to right, reins in left hand, victory palm in right hand
Дата
357 B.C. - 348 B.C.
Номинал
дидрахма
Монетарница
Амфиполис
Аверс
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Philip II wearing causia, tunic, and chlamys riding horse to left

object: 1
Дата
357 B.C. - 348 B.C.
Номинал
драхма
Монетарница
Амфиполис
Аверс
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Philip II wearing causia, tunic, and chlamys riding horse to left
Дата
357 B.C. - 348 B.C.
Номинал
дидрахма
Монетарница
Амфиполис
Аверс
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Philip II wearing causia, tunic, and chlamys riding horse to left

object: 1
Дата
357 B.C. - 348 B.C.
Номинал
драхма
Монетарница
Амфиполис
Аверс
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Philip II wearing causia, tunic, and chlamys riding horse to left

object: 1
Дата
357 B.C. - 348 B.C.
Номинал
драхма
Монетарница
Амфиполис
Аверс
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Philip II wearing causia, tunic, and chlamys riding horse to left
Дата
357 B.C. - 348 B.C.
Номинал
дидрахма
Монетарница
Амфиполис
Аверс
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Philip II wearing causia, tunic, and chlamys riding horse to left
Дата
357 B.C. - 348 B.C.
Номинал
драхма
Монетарница
Амфиполис
Аверс
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Philip II wearing causia, tunic, and chlamys riding horse to left
Дата
357 B.C. - 348 B.C.
Номинал
дидрахма
Монетарница
Амфиполис
Аверс
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Philip II wearing causia, tunic, and chlamys riding horse to left

objects: 2
Дата
357 B.C. - 348 B.C.
Номинал
драхма
Монетарница
Амфиполис
Аверс
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Philip II wearing causia, tunic, and chlamys riding horse to left
Дата
345 B.C. - 336 B.C.
Номинал
Tetarte
Монетарница
Пела
Аверс
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Club and bow
Дата
345 B.C. - 336 B.C.
Номинал
Hemitetarte
Монетарница
Пела
Аверс
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Trident
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 3790 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране