Δηλωτικό, Urierse: http://numismatics.org/pella/symbol/monogram.price.1010
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 3 από συνολικά 3

objects: 2
Χρονολόγηση
300 B.C. - 286 B.C.
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Astibus
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand
Χρονολόγηση
310 B.C. - 275 B.C.
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand

objects: 21
Χρονολόγηση
290 B.C. - 275 B.C.
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Χίος
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 3 από συνολικά 3

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Οπισθότυπος

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος