Περιοχή:
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 382

objects: 10
Χρονολόγηση
330 B.C. - 327 B.C.
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Άκρα
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
330 B.C. - 327 B.C.
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Άκρα
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand

objects: 15
Χρονολόγηση
330 B.C. - 327 B.C.
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Άκρα
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand

objects: 9
Χρονολόγηση
330 B.C. - 327 B.C.
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Άκρα
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
330 B.C. - 327 B.C.
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Άκρα
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right wearing Corinthian helmet with crest; griffin on bowl of helmet
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Nike standing left holding wreath in right hand, and stylis in her left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
330 B.C. - 327 B.C.
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Άκρα
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right wearing Corinthian helmet with crest; griffin on bowl of helmet
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Nike standing left holding wreath in right hand, and stylis in her left hand

objects: 44
Χρονολόγηση
330 B.C. - 327 B.C.
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Άκρα
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
330 B.C. - 327 B.C.
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Άκρα
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
330 B.C. - 327 B.C.
Νομισματική αξία
Hemidrachm
Νομισματοκοπείο
Άκρα
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
330 B.C. - 327 B.C.
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Άκρα
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right wearing Corinthian helmet with crest; griffin on bowl of helmet
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Nike standing left holding wreath in right hand, and stylis in her left hand

objects: 21
Χρονολόγηση
330 B.C. - 327 B.C.
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Άκρα
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
330 B.C. - 327 B.C.
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Άκρα
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand

objects: 13
Χρονολόγηση
327 B.C. - 326 B.C.
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Άκρα
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
326 B.C. - 325 B.C.
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Άκρα
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right wearing Corinthian helmet with crest; griffin on bowl of helmet
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Nike standing left holding wreath in right hand, and stylis in her left hand

objects: 9
Χρονολόγηση
326 B.C. - 325 B.C.
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Άκρα
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
326 B.C. - 325 B.C.
Νομισματική αξία
Οβολός
Νομισματοκοπείο
Άκρα
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand

objects: 16
Χρονολόγηση
325 B.C. - 324 B.C.
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Άκρα
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
325 B.C. - 324 B.C.
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Άκρα
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand

objects: 8
Χρονολόγηση
324 B.C. - 323 B.C.
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Άκρα
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
324 B.C. - 323 B.C.
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Άκρα
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right wearing Corinthian helmet with crest; griffin on bowl of helmet
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Nike standing left holding wreath in right hand, and stylis in her left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 382

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος