Περιοχή:
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 122

objects: 4
Χρονολόγηση
325 B.C. - 323 B.C.
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Αμαθούντα
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
325 B.C. - 323 B.C.
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Αμαθούντα
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
325 B.C. - 323 B.C.
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Αμαθούντα
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
325 B.C. - 323 B.C.
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Αμαθούντα
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
325 B.C. - 323 B.C.
Νομισματική αξία
Hemidrachm
Νομισματοκοπείο
Αμαθούντα
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
325 B.C. - 323 B.C.
Νομισματική αξία
Unit
Νομισματοκοπείο
Αμαθούντα
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Bow in bow-case and club
Χρονολόγηση
325 B.C. - 323 B.C.
Νομισματική αξία
1/4 unit
Νομισματοκοπείο
Αμαθούντα
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Bow in bow-case and club

objects: 6
Χρονολόγηση
323 B.C. - 320 B.C.
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Αμαθούντα
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
323 B.C. - 320 B.C.
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Αμαθούντα
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right wearing Corinthian helmet with crest; snake on bowl of helmet
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Nike standing left holding wreath in right hand, and stylis in her left hand

object: 1
Χρονολόγηση
323 B.C. - 320 B.C.
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Αμαθούντα
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right wearing Corinthian helmet with crest; griffin on bowl of helmet
Οπισθότυπος
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Nike standing left holding wreath in right hand, and stylis in her left hand

objects: 27
Χρονολόγηση
323 B.C. - 320 B.C.
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Αμαθούντα
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
323 B.C. - 320 B.C.
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Αμαθούντα
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
323 B.C. - 320 B.C.
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Αμαθούντα
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand

objects: 5
Χρονολόγηση
323 B.C. - 320 B.C.
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Αμαθούντα
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand

objects: 6
Χρονολόγηση
323 B.C. - 320 B.C.
Νομισματική αξία
Τετράδραχμο
Νομισματοκοπείο
Αμαθούντα
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Zeus seated on stool-throne left, eagle on outstretched right hand, sceptre in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
323 B.C. - 320 B.C.
Νομισματική αξία
Unit
Νομισματοκοπείο
Αμαθούντα
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Bow in bow-case and club

objects: 4
Χρονολόγηση
325 B.C. - 320 B.C.
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Λάρνακα
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right wearing Corinthian helmet with crest
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Nike standing left holding wreath in right hand, and stylis in her left hand

objects: 5
Χρονολόγηση
325 B.C. - 320 B.C.
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Λάρνακα
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right wearing Corinthian helmet with crest
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Nike standing left holding wreath in right hand, and stylis in her left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
325 B.C. - 320 B.C.
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Λάρνακα
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right wearing Corinthian helmet with crest; griffin on bowl of helmet
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Nike standing left holding wreath in right hand, and stylis in her left hand
Χρονολόγηση
325 B.C. - 320 B.C.
Νομισματική αξία
Stater
Νομισματοκοπείο
Λάρνακα
Εμπροσθότυπος
Head of Athena right wearing Corinthian helmet with crest
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Nike standing left holding wreath in right hand, and stylis in her left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 122

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος