Νομισματική αξία: Half unit
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 123
Χρονολόγηση
336 B.C. - 323 B.C.
Νομισματική αξία
Half unit
Νομισματοκοπείο
Αμφίπολη
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Eagle right, head reverted, standing on thunderbolt

objects: 7
Χρονολόγηση
336 B.C. - 323 B.C.
Νομισματική αξία
Half unit
Νομισματοκοπείο
Αμφίπολη
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Eagle right, head reverted, standing on thunderbolt

objects: 25
Χρονολόγηση
336 B.C. - 323 B.C.
Νομισματική αξία
Half unit
Νομισματοκοπείο
Αμφίπολη
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Eagle right, head reverted, standing on thunderbolt
Χρονολόγηση
336 B.C. - 323 B.C.
Νομισματική αξία
Half unit
Νομισματοκοπείο
Αμφίπολη
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Eagle right, head reverted, standing on thunderbolt

objects: 2
Χρονολόγηση
336 B.C. - 323 B.C.
Νομισματική αξία
Half unit
Νομισματοκοπείο
Αμφίπολη
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Eagle right, head reverted, standing on thunderbolt

objects: 11
Χρονολόγηση
336 B.C. - 323 B.C.
Νομισματική αξία
Half unit
Νομισματοκοπείο
Αμφίπολη
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Eagle right, head reverted, standing on thunderbolt

object: 1
Χρονολόγηση
336 B.C. - 323 B.C.
Νομισματική αξία
Half unit
Νομισματοκοπείο
Αμφίπολη
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Eagle right, head reverted, standing on thunderbolt

objects: 4
Χρονολόγηση
336 B.C. - 323 B.C.
Νομισματική αξία
Half unit
Νομισματοκοπείο
Αμφίπολη
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Eagle right, head reverted, standing on thunderbolt

objects: 7
Χρονολόγηση
336 B.C. - 323 B.C.
Νομισματική αξία
Half unit
Νομισματοκοπείο
Αμφίπολη
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Eagle right, head reverted, standing on thunderbolt

objects: 15
Χρονολόγηση
336 B.C. - 323 B.C.
Νομισματική αξία
Half unit
Νομισματοκοπείο
Αμφίπολη
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Eagle right, head reverted, standing on thunderbolt

objects: 14
Χρονολόγηση
336 B.C. - 323 B.C.
Νομισματική αξία
Half unit
Νομισματοκοπείο
Αμφίπολη
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Eagle right, head reverted, standing on thunderbolt

objects: 4
Χρονολόγηση
336 B.C. - 323 B.C.
Νομισματική αξία
Half unit
Νομισματοκοπείο
Αμφίπολη
Εμπροσθότυπος
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Eagle right, head reverted, standing on thunderbolt

objects: 13
Χρονολόγηση
336 B.C. - 323 B.C.
Νομισματική αξία
Half unit
Εμπροσθότυπος
Young male head wearing diadem right
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Horse galloping right

objects: 8
Χρονολόγηση
336 B.C. - 323 B.C.
Νομισματική αξία
Half unit
Εμπροσθότυπος
Young male head wearing diadem right
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Horse galloping right

objects: 11
Χρονολόγηση
336 B.C. - 323 B.C.
Νομισματική αξία
Half unit
Εμπροσθότυπος
Young male head wearing diadem right
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Horse galloping right

objects: 8
Χρονολόγηση
336 B.C. - 323 B.C.
Νομισματική αξία
Half unit
Εμπροσθότυπος
Young male head wearing diadem right
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Horse galloping right

objects: 6
Χρονολόγηση
336 B.C. - 323 B.C.
Νομισματική αξία
Half unit
Εμπροσθότυπος
Young male head wearing diadem right
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Horse galloping right

objects: 6
Χρονολόγηση
336 B.C. - 323 B.C.
Νομισματική αξία
Half unit
Εμπροσθότυπος
Young male head wearing diadem right
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Horse galloping right

objects: 4
Χρονολόγηση
336 B.C. - 323 B.C.
Νομισματική αξία
Half unit
Εμπροσθότυπος
Young male head wearing diadem right
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Horse galloping right

objects: 6
Χρονολόγηση
336 B.C. - 323 B.C.
Νομισματική αξία
Half unit
Εμπροσθότυπος
Young male head wearing diadem right
Οπισθότυπος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Horse galloping right
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 123

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος