Символ, Реверс: crescent moon
Показване на записи от ХХ до 5, от общо 5 резултата

object: 1
Дата
357 BCE - 348 BCE
Номинал
драхма
Монетарница
Амфиполис
Аверс
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Philip II wearing causia, tunic, and chlamys riding horse to left

objects: 2
Дата
336 BCE - 328 BCE
Номинал
Stater
Монетарница
Амфиполис
Аверс
Wreathed head of Apollo to right
Реверс
ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Biga being raced to right
Дата
336 BCE - 328 BCE
Номинал
Half-stater
Монетарница
Амфиполис
Аверс
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Protome of lion to right
Дата
336 BCE - 328 BCE
Номинал
Tetarte
Монетарница
Амфиполис
Аверс
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Club and bow

objects: 3
Дата
336 BCE - 328 BCE
Номинал
Tetarte
Монетарница
Амфиполис
Аверс
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Club and bow
Показване на записи от ХХ до 5, от общо 5 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

Реверс

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране