Номинал: Half unit
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 123 резултата
Дата
336 B.C. - 323 B.C.
Номинал
Half unit
Монетарница
Амфиполис
Аверс
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Eagle right, head reverted, standing on thunderbolt

objects: 7
Дата
336 B.C. - 323 B.C.
Номинал
Half unit
Монетарница
Амфиполис
Аверс
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Eagle right, head reverted, standing on thunderbolt

objects: 25
Дата
336 B.C. - 323 B.C.
Номинал
Half unit
Монетарница
Амфиполис
Аверс
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Eagle right, head reverted, standing on thunderbolt
Дата
336 B.C. - 323 B.C.
Номинал
Half unit
Монетарница
Амфиполис
Аверс
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Eagle right, head reverted, standing on thunderbolt

objects: 2
Дата
336 B.C. - 323 B.C.
Номинал
Half unit
Монетарница
Амфиполис
Аверс
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Eagle right, head reverted, standing on thunderbolt

objects: 11
Дата
336 B.C. - 323 B.C.
Номинал
Half unit
Монетарница
Амфиполис
Аверс
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Eagle right, head reverted, standing on thunderbolt

object: 1
Дата
336 B.C. - 323 B.C.
Номинал
Half unit
Монетарница
Амфиполис
Аверс
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Eagle right, head reverted, standing on thunderbolt

objects: 4
Дата
336 B.C. - 323 B.C.
Номинал
Half unit
Монетарница
Амфиполис
Аверс
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Eagle right, head reverted, standing on thunderbolt

objects: 7
Дата
336 B.C. - 323 B.C.
Номинал
Half unit
Монетарница
Амфиполис
Аверс
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Eagle right, head reverted, standing on thunderbolt

objects: 15
Дата
336 B.C. - 323 B.C.
Номинал
Half unit
Монетарница
Амфиполис
Аверс
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Eagle right, head reverted, standing on thunderbolt

objects: 14
Дата
336 B.C. - 323 B.C.
Номинал
Half unit
Монетарница
Амфиполис
Аверс
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Eagle right, head reverted, standing on thunderbolt

objects: 4
Дата
336 B.C. - 323 B.C.
Номинал
Half unit
Монетарница
Амфиполис
Аверс
Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
Реверс
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Eagle right, head reverted, standing on thunderbolt

objects: 13
Дата
336 B.C. - 323 B.C.
Номинал
Half unit
Аверс
Young male head wearing diadem right
Реверс
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Horse galloping right

objects: 8
Дата
336 B.C. - 323 B.C.
Номинал
Half unit
Аверс
Young male head wearing diadem right
Реверс
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Horse galloping right

objects: 11
Дата
336 B.C. - 323 B.C.
Номинал
Half unit
Аверс
Young male head wearing diadem right
Реверс
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Horse galloping right

objects: 8
Дата
336 B.C. - 323 B.C.
Номинал
Half unit
Аверс
Young male head wearing diadem right
Реверс
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Horse galloping right

objects: 6
Дата
336 B.C. - 323 B.C.
Номинал
Half unit
Аверс
Young male head wearing diadem right
Реверс
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Horse galloping right

objects: 6
Дата
336 B.C. - 323 B.C.
Номинал
Half unit
Аверс
Young male head wearing diadem right
Реверс
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Horse galloping right

objects: 4
Дата
336 B.C. - 323 B.C.
Номинал
Half unit
Аверс
Young male head wearing diadem right
Реверс
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Horse galloping right

objects: 6
Дата
336 B.C. - 323 B.C.
Номинал
Half unit
Аверс
Young male head wearing diadem right
Реверс
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Horse galloping right
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 123 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране