Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Coin, Miletus, 320 BCE. 1944.100.33774
Συλλογή
American Numismatic Society
Διάμετρος
13.6
Βάρος
3.37
Bronze Coin, Miletus, 320 BCE 1944.100.33773
Συλλογή
American Numismatic Society
Διάμετρος
13.8
Βάρος
3.74
Bronze Coin, Miletus, 320 BCE. 1944.100.33775
Συλλογή
American Numismatic Society
Διάμετρος
13.8
Βάρος
3.52
Bronze Coin, Miletus, 320 BCE. 1944.100.33776
Συλλογή
American Numismatic Society
Διάμετρος
14.0
Βάρος
2.36
Bronze Coin, Miletus, 320 BCE. 1944.100.33777
Συλλογή
American Numismatic Society
Διάμετρος
15.0
Βάρος
2.92
British Museum: 2002,0101.1688
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
4.66

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
12
Διάμετρος
14.2
Βάρος
3.54

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης