Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Coin, Odessus, 125 BCE - 70 BCE 1948.19.972
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
30.0
Βάρος
16.68
Silver Coin, Odessus, 125 BCE - 70 BCE. 1948.19.976
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
30.5
Βάρος
16.52
Silver Coin, Odessus, 125 BCE - 70 BCE 1944.100.35856
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
31.0
Βάρος
16.32
DNB GR-02703
Συλλογή
National Numismatic Collection, De Nederlandsche Bank, Amsterdam
Άξονας
12
Διάμετρος
33
Βάρος
16.15
Makedonien: Alexandros III. ca. 125-70 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Υπεύθυνος ταύτισης
18250369
Άξονας
12
Διάμετρος
31
Βάρος
16.80
British Museum: G.2523
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
16.31

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
11.9
Διάμετρος
31.1
Βάρος
16.51

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης