Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Coin of Alexander III of Macedon, Pella, 348 BCE - 329 BCE 1944.107.1
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
19.3
Βάρος
6.73
Silver Coin of Alexander III of Macedon, Pella, 348 BCE - 329 BCE 1964.42.21
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.2
Βάρος
7.14
British Museum: 2002,0101.1509
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
7.16

Subtypes

LeRider Philip II 1.307


LeRider Philip II 1.308

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Coin of Alexander III of Macedon, Pella, 348 BCE - 329 BCE 1964.42.21
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.2
Βάρος
7.14

LeRider Philip II 1.309


LeRider Philip II 1.310

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV


LeRider Philip II 1.311


LeRider Philip II 1.312


LeRider Philip II 1.313

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

British Museum: 2002,0101.1509
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
7.16

LeRider Philip II 1.314

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Coin of Alexander III of Macedon, Pella, 348 BCE - 329 BCE 1944.107.1
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
19.3
Βάρος
6.73

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.33
Διάμετρος
19.17
Βάρος
7.06

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης