Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Subtypes

Click on the link to the subtype to view all examples.

Subtype Εμπροσθότυπος Οπισθότυπος Παραδείγματα του ίδιου τύπου
LeRider Philip II 1.163
 • Die: D98
 • Τύπος: Laureate head of Zeus to right
 • Θεότητα: Δίας
 • Die: R133
 • Δηλωτικό (Exergue): spear
 • Επιγραφή: ΦΙΛΙΠΠΟΥ
 • Τύπος: Nude youth riding horse to right, reins in left hand, victory palm in right hand

objects: 2
LeRider Philip II 1.164
 • Die: D101
 • Τύπος: Laureate head of Zeus to right
 • Θεότητα: Δίας
 • Die: R134
 • Δηλωτικό (Exergue): spear
 • Επιγραφή: ΦΙΛΙΠΠΟΥ
 • Τύπος: Nude youth riding horse to right, reins in left hand, victory palm in right hand

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Examples include all subtypes. Click on the subtype links above to view examples for an individual subtype.

Silver Coin of Alexander III of Macedon, Pella, 348 BCE - 329 BCE 1944.100.12242
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
24.3
Βάρος
14.43
British Museum: 2002,0101.1504
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
14.26

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
12
Διάμετρος
24.3
Βάρος
14.34

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης