Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Subtypes

Click on the link to the subtype to view all examples.

Subtype Εμπροσθότυπος Οπισθότυπος Παραδείγματα του ίδιου τύπου
LeRider Philip II 5.54
 • Die: D32
 • Τύπος: Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
 • Θεότητα: Ηρακλής
 • Die: R31
 • Επιγραφή: ΦΙΛΙΠΠΟΥ
 • Δηλωτικό: cantharus
 • Τύπος: Club and bow

object: 1
LeRider Philip II 5.55
 • Die: D32'
 • Τύπος: Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
 • Θεότητα: Ηρακλής
 • Die: R31
 • Επιγραφή: ΦΙΛΙΠΠΟΥ
 • Δηλωτικό: cantharus
 • Τύπος: Club and bow
LeRider Philip II 5.56
 • Die: D38
 • Τύπος: Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
 • Θεότητα: Ηρακλής
 • Die: R31
 • Επιγραφή: ΦΙΛΙΠΠΟΥ
 • Δηλωτικό: cantharus
 • Τύπος: Club and bow
LeRider Philip II 5.57
 • Die: D34
 • Τύπος: Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
 • Θεότητα: Ηρακλής
 • Die: R32
 • Επιγραφή: ΦΙΛΙΠΠΟΥ
 • Δηλωτικό: cantharus
 • Τύπος: Club and bow
LeRider Philip II 5.58
 • Die: D36
 • Τύπος: Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
 • Θεότητα: Ηρακλής
 • Die: R32
 • Επιγραφή: ΦΙΛΙΠΠΟΥ
 • Δηλωτικό: cantharus
 • Τύπος: Club and bow
LeRider Philip II 5.59
 • Die: D39
 • Τύπος: Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
 • Θεότητα: Ηρακλής
 • Die: R32
 • Επιγραφή: ΦΙΛΙΠΠΟΥ
 • Δηλωτικό: cantharus
 • Τύπος: Club and bow
LeRider Philip II 5.60
 • Die: D40
 • Τύπος: Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
 • Θεότητα: Ηρακλής
 • Die: R32
 • Επιγραφή: ΦΙΛΙΠΠΟΥ
 • Δηλωτικό: cantharus
 • Τύπος: Club and bow
LeRider Philip II 5.61
 • Die: D41
 • Τύπος: Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
 • Θεότητα: Ηρακλής
 • Die: R33
 • Επιγραφή: ΦΙΛΙΠΠΟΥ
 • Δηλωτικό: cantharus
 • Τύπος: Club and bow
LeRider Philip II 5.62
 • Die: D42
 • Τύπος: Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
 • Θεότητα: Ηρακλής
 • Die: R33
 • Επιγραφή: ΦΙΛΙΠΠΟΥ
 • Δηλωτικό: cantharus
 • Τύπος: Club and bow
LeRider Philip II 5.63
 • Die: D43
 • Τύπος: Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
 • Θεότητα: Ηρακλής
 • Die: R33
 • Επιγραφή: ΦΙΛΙΠΠΟΥ
 • Δηλωτικό: cantharus
 • Τύπος: Club and bow
LeRider Philip II 5.64
 • Die: D44
 • Τύπος: Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
 • Θεότητα: Ηρακλής
 • Die: R34
 • Επιγραφή: ΦΙΛΙΠΠΟΥ
 • Δηλωτικό: cantharus
 • Τύπος: Club and bow
LeRider Philip II 5.65
 • Die: D45
 • Τύπος: Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
 • Θεότητα: Ηρακλής
 • Die: R34
 • Επιγραφή: ΦΙΛΙΠΠΟΥ
 • Δηλωτικό: cantharus
 • Τύπος: Club and bow
LeRider Philip II 5.66
 • Die: D46
 • Τύπος: Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
 • Θεότητα: Ηρακλής
 • Die: R34
 • Επιγραφή: ΦΙΛΙΠΠΟΥ
 • Δηλωτικό: cantharus
 • Τύπος: Club and bow
LeRider Philip II 5.67
 • Die: D47
 • Τύπος: Head of beardless Heracles right wearing lion skin headdress
 • Θεότητα: Ηρακλής
 • Die: R35
 • Επιγραφή: ΦΙΛΙΠΠΟΥ
 • Δηλωτικό: cantharus
 • Τύπος: Club and bow

object: 1

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Examples include all subtypes. Click on the subtype links above to view examples for an individual subtype.

[Monnaie : 1/4 de statère, or, Philippe II de Macédoine, Pella, Macédoine]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
Fonds général.166 (5-3-15)
Διάμετρος
11
Βάρος
2.14
[Monnaie : 1/4 de statère, or, Philippe II de Macédoine, Pella, Macédoine]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
1973.136 (5-3-14)
Διάμετρος
12
Βάρος
2.10

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Διάμετρος
11.5
Βάρος
2.12

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης