Бележка: The distribution analysis interface is going to be deprecated in favor of a new system. The metrical analyses have migrated to here.

Визуализация на запитванията

Използвайте избранните данни и възможностите за визуализиране отдолу, за да генерирате диаграма, базирана на подбраните параметри. Инструкции за употребата на тази функция могат да бъдат намерени тук: http://wiki.numismatics.org/numishare:visualize.

Типологичен анализ

[visualize_response_type]

Процент
Брой

Category

Сравни запитваниятаДобави запитване

Запитване за сравнение: region_hier:(+"L1Премахни запитване
Запитване за сравнение: Asia/asia"+"asiaПремахни запитване
Запитване за сравнение: Asia/greek_asia" +"L1Премахни запитване
Запитване за сравнение: Asia/asia"+"greek_asiaПремахни запитване
Запитване за сравнение: Syria/greek_syria" +"asiaПремахни запитване
Запитване за сравнение: Asia/greek_asia" +"L1Премахни запитване
Запитване за сравнение: Asia/asia" +"greek_syriaПремахни запитване
Запитване за сравнение: Финикия/phoenicia")Премахни запитване