Filter

symbol URI: http://numismatics.org/pco/symbol/monogram.lorber.74
Visa poster 21 till 1 från 1 resultater
Visa poster 21 till 1 från 1 resultater

Data alternativ

AtomCSVVisualize

Filtrera resultaten

symbol

Frånsida

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod